Strona główna | ZPRP | Edukacja | Szkolenie Sportowe Młodzieży

Szkolenie Sportowe Młodzieży

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
  4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 59).
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 60).

Programy i kryteria – link

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942)

Kryteria rekrutacji – dokument

Kryteria rekrutacji – szkoła podstawowa

Kryteria rekrutacji – gimnazjum

Kryteria rekrutacji -szkoła ponadgimnazjalna

Kryteria rekrutacji – SMS GIM i LO

Test sprawności ukierunkowanej – punktacja

 

Zmiany w organizacji szkolenia kadr wojewódzkich

W 2017 r. rola organizatorów KW młodzików w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich młodzika (KWM). W 2016 r. rola organizatorów KWM w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów.

W grach sportowych nie powierzono zadania organizacji kadr wojewódzkich juniorów młodszych.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży będzie organizowana w Województwie Mazowieckim.

Finały OOM od 17 lipca do 23 lipca 2017 r.

W 2016 r. rola organizatorów KW w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu

Pod koniec stycznia Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich (KW). W 2016 r. rola organizatorów KW w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów.

Wysokość dotacji dla wszystkich sportów w poszczególnych województwach zależy od punktów Systemu Sportu Młodzieżowego. Oznacza to, że poszczególne wojewódzkie związki piłki ręcznej będą mogły powołać inną liczbę zawodników do szkolenia, przydzielając jednocześnie dni szkolenia (od kilku do 40). Podsumowaniem szkolenia KW jest letnia edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której organizatorami są Dolnośląska Federacja Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Półfinały OOM 1-3 lipca 2016 r.

Finały OOM od 18 lipca 2016 r.

niepubliczne szkoły mistrzostwa sportowego ZPRP

Koordynator programu: Andrzej Wiśniewski

szkolenie dziewcząt

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

AL. KILIŃSKIEGO 4
09-402 PŁOCK
TEL./FAX: 24-366-43-60
http://smsplock.zprp.org.pl

szkolenie chłopców

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Kołobrzeska 77
80-396 Gdańsk

tel.(58) 557-21-31,  557-21-69, 765-06-27
https://sport.bm.pl/smszprpgda/

 

MAKROREGIONALNE OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY 2014/2015

Program zakończony

Koordynator programu: Łukasz Monikowski – ZPRP

Uczestnicy: wojewódzkie związki piłki ręcznej (plik pdf)

REGIONALNE OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY 2014/2015

Program zakończony
Koordynator programu: Dorota Liese-Romanowska – ZPRP