Strona główna | Szkolenia | Nabór do klasy piłki ręcznej w Bieczu

Nabór do klasy piłki ręcznej w Bieczu

 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej w roku szkolnym 2015/2016. Wysoką jakość szlifowania sportowych talentów gwarantuje porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą, a Akademią Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce.

Liceum gwarantuje wysoką jakość kształcenia (najwyższy wskaźnik zdawalności matury w powiecie gorlickim w 2014 na poziomie 98,2%). Tuż obok szkoły znajduje się nowoczesna hala sportowa, siłownia oraz internat dla uczniów.

Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce gwarantuje opiekę badawczą i merytoryczną nad oddziałem.

Kadra Akademii będzie pomagać w ustaleniu prawidłowych obciążeń treningowych, stosowaniu najlepszych rozwiązań szkoleniowych oraz zapewni możliwość konsultowania poszczególnych przypadków ze specjalistami z zakresu: fizjologii, biochemii sportu, higieny żywienia sportowców. Utworzenie klas sportowych w bieckim Liceum wspiera kapitan Reprezentacji Polski w piłce ręcznej, zawodnik Mistrza Polski KS Vive Tauron Kielce – Sławomir Szmal.

Liceum w Bieczu to szkoła która umożliwia uczniom:

– naukę w doskonale wyposażonych pracowniach (wszystkie z komputerem, projektorami multimedialnymi i Internetem);

– zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie kształcenia;

– bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego;

– naukę w szkole, która ze względu na swoją kameralność i bezpieczeństwo sprzyja kształtowaniu więzi zarówno między uczniami jak i kadrą dydaktyczną;

– opiekę doskonale wykształconej i merytorycznie przygotowanej do pracy z młodzieżą kadry (większość to nauczyciele dyplomowani i egzaminatorzy nowej matury);

– realizację zainteresowań poprzez udział w zajęciach naukowych, teatralnych, muzycznych, sportowych, turystycznych, wolontariatu;

– coroczne wyjazdy studyjne do szkół partnerskich (Anglia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy);

– zamieszkanie w internacie prowadzonym przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu ul. Parkowa 1, tel (13) 447 10 14 – www.pzpobiecz.pl;

Liceum Ogólnokształcące w Bieczu oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych. Szkoła do której uczęszcza ok. 220 uczniów jest  miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a wymagania stawiane wychowankom odpowiadają ich możliwościom oraz dają pewność dobrze zdanej matury i osiągnięcia sukcesu w dalszym kształceniu na wyższych uczelniach.