Strona główna | Szkolenia | Licencyjna kursokonferencja szkoleniowa

Licencyjna kursokonferencja szkoleniowa

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce uprzejmie informuje, że Dział Organizacji Szkolenia we współpracy z Radą Trenerów organizuje w dniach 19-21.12.2014 w Spale licencyjną kursokonferencję szkoleniową dla nauczycieli i trenerów zespołów młodzieżowych.

Informacje organizacyjne:
1.    Zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP z dnia 01.09.2013 certyfikat ukończenia  w/w kursokonferencji  będzie podstawą do ubiegania się  lub do przedłużenia licencji kategorii B i C, osobom posiadającym kwalifikacje trenera lub instruktora.

2.     Miejsce zakwaterowania,  wyżywienie,  zajęcia programowe: Centralny Ośrodek Sportu  OPO,
 97-215 Spała, ul. Mościckiego 6;

3.     Koszty udziału w kursokonferencji:
    Zryczałtowany koszt udziału wynosi – 250 zł. (dwieście pięćdziesiąt zł.). Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od kolacji w dniu 19.12.2014 do obiadu w dniu 21.12.2014 r.)
oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących;

4.     Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane, kluby oraz inne organizacje delegujące winny wypełnić załączony druk zgłoszeniowy oraz przesłać go do ZPRP pod adres e-mailowy: szkol@zprp.org.pl do dnia  28.11.2014r. Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty po 250 zł. za każdego uczestnika.
Wpłaty należy dokonać na konto ZPRP:

PKO Bank Polski SA  11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Z ramienia Związku osobą odpowiedzialną za organizację kursokonferencji jest Daniel Lewandowski (tel.: 662242711)

5.    Udział w kursokonferencji nie jest równoznaczny z uzyskaniem tytułu instruktora piłki ręcznej.
    
W kursokonferencji winni obowiązkowo uczestniczyć trenerzy kadr wojewódzkich juniorów/ek młodszych oraz trenerzy zatrudnieni w OSSM (koszty udziału pokrywają zainteresowani lub delegujące ich stowarzyszenia sportowe).

Uwaga: ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Ramowy program kursokonferencji:
19.12.2014 (piątek)
do godz. 17.00    – zbiórka i zakwaterowanie uczestników
17.30-18.00    – otwarcie kursokonferencji
18.00-19.30    – zajęcia programowe
19.30-20.15    – kolacja
20.20-22.30    – zajęcia programowe
              
20.12.2014 r. (sobota)
08.00-08.30    – śniadanie
09.00-12.30    – zajęcia programowe
13.30-14.00    – obiad
15.00-19.00    – zajęcia programowe
19.30-22.00    – kolacja + spotkanie koleżeńskie

21.12. 2014 r. (niedziela)
08.00-08.30    – śniadanie
09.00-12.45    – zajęcia programowe 
12.45-13.00    – zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów
13.00-13.30    – obiad i wyjazd uczestników

7. Planowana tematyka kursokonferencji:
 – Metodyka nauczania i doskonalenia gry w obronie i ataku szybkim.
 – Analiza i statystyka szkoleniowa meczów piłki ręcznej.
 – Sprawność wszechstronna w piłce ręcznej.
 – Organizacja szkolenia młodzieżowego w piłce ręcznej.
   
8. Uwaga:
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprzętu sportowego – ubiorów sportowych. Program przewiduje udział wszystkich uczestników w zajęciach praktycznych w roli ćwiczących pod metodycznym kierownictwem trenerów – wykładowców.

KARTA ZGŁOSZENIOWA [doc]