Strona główna | Szkolenia | Sportowym talentom naprzeciw

Sportowym talentom naprzeciw

 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu wychodzi naprzeciw sportowym talentom dzieci i młodzieży. Rozpoczęło przygotowania do utworzenia w szkole klasy sportowej (piłka ręczna) w roku szkolnym 2015/2016. Wysoką jakość szlifowania sportowych talentów gwarantuje zawarte właśnie porozumienie o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

– Mamy dobre liceum (94-procentowywskaźnik zdawalności matury 2014), a w najbliższym jego otoczeniu nowoczesną halę sportową oraz bursę szkolną dla uczniów i ten potencjał trzeba wykorzystać – mówił podczas spotkania z przedstawicielami AWF w LO w Bieczu starosta Mirosław Wędrychowicz. Mamy także profesjonalnego trenera piłki ręcznej w osobie Wojciecha Bajorka, który na co dzień pracuje z młodzieżą, w odnoszącym sukcesy, UKS Wiertmet w Libuszy. Teraz mamy także oparcie naukowe w kadrze dydaktycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. To wszystko daje dobre rokowania dla jakości sportowego kształcenia w bieckim liceum, dlatego serdecznie zapraszamy i zachęcamy uczniów gimnazjów, nie tylko z terenu powiatu, ale także z Małopolski i Podkarpacia do zainteresowania się tą atrakcyjną propozycją LO w Bieczu. Jako samorząd powiatowy prowadzący liceum będziemy to zadanie wspierać.

– Będziemy w szkołach i klubach sportowych mówić o ofercie klasy sportowej w LO w Bieczu i zachęcać uczniów do zgłaszania się do was – mówił obecny na spotkaniu dr hab. prof. nadzw. Michał Spieszny, kierownik Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych Instytutu Sportu AWF Kraków. Jestem przekonany, że ta wspólna inicjatywa nam wyjdzie, bo takie warunki, jakie ma do zaoferowania bieckie liceum, trudno znaleźć w innym miejscu. Widzimy, że panuje tu sprzyjająca atmosfera do nauki i treningów, a to musi prowadzić do sukcesu.

Podpisujący porozumienie dyrektor LO Tomasz Dykas z wielkim zapałem podchodzi do utworzenia w swojej szkole klasy sportowej o profilu piłka ręczna. Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie zagwarantuje opiekę badawczą i merytoryczną nad oddziałem. Kadra Akademii będzie pomagać w ustaleniu prawidłowych obciążeń treningowych, stosowaniu najlepszych rozwiązań szkoleniowych oraz zapewnia możliwość konsultowania poszczególnych przypadków ze specjalistami z zakresu: fizjologii, biochemii sportu, higieny żywienia sportowców, a także wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych i pedagogicznych.

Koordynatorem tworzenia klasy jest Wojciech Bajorek, który już planuje szereg działań
o charakterze promującym projekt szczególnie wśród gimnazjalistów (turnieje, spotkania z olimpijczykami) W spotkaniu uczestniczył także pracownik dydaktyczny AWF, trener MOSiRu Bochnia, Ryszard Tabor.

Zachęcamy uzdolnionych sportowo uczniów gimnazjów, którzy właśnie w sporcie widzą swoją przyszłość i swój sposób na życie, aby skorzystali z możliwości rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w klasie sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu już od września 2015 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach