Strona główna | Szkolenia | Warunki wydania licencji trenerskich

Warunki wydania licencji trenerskich

 

Warunki wydania licencji trenerskich na sezon 2014/2015:


Dział Organizacji Szkolenia ZPRP rozpocznie procedurę wydawania licencji trenerskich A i B na sezon 2014/2015 od dnia 16 sierpnia 2014 r. Licencje C wydawane będą przez wojewódzkie związki piłki ręcznej.


Zmodyfikowany został druk wniosku o wydanie licencji. Obecnie wniosek i zobowiązanie mieszczą się na jednym druku
(link do wniosku).


Na stronie
www.zprp.pl w zakładce „regulaminy” został opublikowany tekst jednolity (z czerwca 2014 r.) „Regulaminu wydawania licencji„ z następującymi zmianami:

1.         (§ 5.1,§ 11 ust. 3, §10 ust. 4, § 14 ust. 3, § 9 ust. 2) Połączenie załączników nr 1 i 2 oraz zmiana numeracji pozostałych;

2.         (§ 5.1.3) Ogłoszenie listy uznawanych kursokonferencji;

3.         (§ 6.1, §7.1, §8.1) Rozdzielenie punktów dotyczących obowiązków udziału w kursach i kursokonferencjach;

4.         (§ 6.2, 7.2, 8.2) Dookreślenie czasu obowiązywania przepisów dotychczasowych tj. do wejścia w życie ustawy tzw. deregulacyjnej;

5.         (§ 10 ust. 2) Określenie warunków zwolnienia z udziału kursokonferencji;

6.         (§ 15 ust. 2) Dookreślenie uprawnień osób posiadających Kartę Polaka lub posiadających pozwolenie na pobyt stały w Polsce.”


Informujemy że Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjął w dniu 27.06.2014 r. uchwałę o zawieszeniu w sezonie rozgrywkowym 2014/2015 wykonania:

1) przepisów § 3, § 4 i § 5 uchwały nr 30/13 Zarządu ZPRP z dnia 1 września 2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP;

2) przepisów § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu wydawania licencji trenerskich w ZPRP, stanowiącego aneks do uchwały, o której mowa w pkt 1.


Ustalono, że osoby prowadzące w sezonie 2014/2015 drużyny:

  • PGNiG Superligi oraz drużyny reprezentacyjne muszą posiadać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A;
  • I ligi muszą posiadać co najmniej licencję trenera piłki ręcznej kategorii B;

II ligi, niższych seniorskich klas rozgrywkowych oraz drużyny młodzieżowe muszą posiadać co najmniej licencję trenera piłki ręcznej kategorii C.