Strona główna | Piłka Plażowa | Konkurs na trenera reprezentacji w PRP

Konkurs na trenera reprezentacji w PRP

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi zmian w strukturach szkolenia centralnego szkolenia reprezentacji narodowych, ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej plażowej.

I. Podstawowe cele i zadania szkolenia:

Przygotowanie reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej plażowej do startu w zawodach głównych

– mistrzostwach Europy 2015

– mistrzostwach świata 2016

– World Games 2017

II. Wymagania:

– licencja trenerska kat. B

– minimum 2-letni, aktywny kontakt z piłką ręczną plażową

– znajomość języka angielskiego

– minimum 3-letni staż pracy z zespołami piłki ręcznej

III. Zasady zatrudnienia:

1. Praca na zasadzie umowy – zlecenia. Płaca za okres efektywnie przepracowanych dni (40-60 dni w roku) zgodnie ze stawkami Związku uwzględniającymi posiadaną licencję trenerską.

2. Stanowisko trenera głównego obejmowane jest na czas nieokreślony. Po każdym roku szkolenia (po zawodach głównych) dokonywana będzie ocena pracy szkoleniowej i wyników sportowych. Kontynuacja pracy na następny rok będzie uzależniona od ogólnej, pozytywnej oceny pracy trenera głównego.

IV. Przebieg i warunki konkursu:

1. Kandydaci winni do dnia 16.05.2014 r. przesłać na adres Związku (pocztą lub na adres email: szkol@zprp.org.pl) wypełnioną ankietę – ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Ankieta i zawarte w niej informacje będą podstawą do oceny i typowania kandydatów. Komisja konkursowa może wnioskować o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje dotyczące kandydatów.

3. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert przedstawi swoje kandydatury do zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP i o ostatecznym rozstrzygnięciu poinformuje wszystkich zainteresowanych.

V. Wymagane dokumenty:

– wypełniona ankieta-oferta:

ANKIETA – OFERTA NA STANOWISKO TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ KOBIET W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ [plik WORD]

– zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

– koncepcja pracy z reprezentacją w latach 2014-2017.