Strona główna | PGNiG Puchar Polski Mężczyzn | Spotkanie prezesów w siedzibie PKOl

Spotkanie prezesów w siedzibie PKOl

 

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce z Prezesami 4 Klubów Sportowych wymienionych poniżej (alfabetycznie):

1. GAZ-SYSTEM Pogoń Szczecin

2. Górnik Zabrze

3. SPR Wisła Płock

4. VIVE TARGI Kielce

Przedmiotem spotkania były kwestie dotyczące 12 klubów PGNiG Superligi mężczyzn. Intencją spotkania było znalezienie rozwiązań służących rozwojowi piłki ręcznej w Polsce.

Podjęto następujące ustalenia:

– wszystkie uczestniczące Strony zainteresowane są utworzeniem Ligi Zawodowej, uczestnicy niniejszego spotkania – reprezentujący Kluby, deklarują utworzenie Zespołu Organizacyjnego, o którym poniżej;

– do końca I kwartału 2014r. co najmniej 7 Klubów zamierza przyjąć struktury Sportowej Spółki Akcyjnej, stanowić to będzie gwarancję utworzenia Ligi Zawodowej;

– w chwili spełnienia powyższego wymogu Kluby te utworzą Zespół Organizacyjny, który będzie współpracował ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce z zamiarem utworzenia Ligi Zawodowej. Intencją tego działania będzie uruchomienie Ligi w sezonie 2014 / 2015.

Ponadto ustalono:

– wzmocnienie wzajemnej komunikacji między Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce a Klubami;

– wzmocnienie komunikacji w zakresie dotyczącym: organizacji, szkolenia, sędziowania, marketingu;

W tym celu Związek Piłki Ręcznej w Polsce przedstawi informację o aktualnej sytuacji w Związku w ww. zagadnieniach na spotkaniu z udziałem Prezesów wszystkich Klubów Super Ligi męskiej (do 20 grudnia br.) oraz podejmie dyskusję na temat zwiększenia możliwości finansowania Klubów – członków PGNiG Superligi mężczyzn.

Ponadto, Związek Piłki Ręcznej w Polsce podejmie starania o zorganizowanie spotkania przedstawicieli Klubów Super Ligi męskiej z Telewizją POLSAT oraz Sponsorem Tytularnym PGNiG.

W ww. spotkaniach uczestniczył będzie Przewodniczący Kolegium Ligi.

Uzgodniono, że najważniejsza jest wzajemna, częsta komunikacja, w tym cykliczne spotkania robocze zmierzające do podnoszenia wartości produktu, jakim jest piłka ręczna.

(na oryginale własnoręczne podpisy):

1. BIAŁY Paweł

2. KMIECIK Bogdan

3. KRAŚNICKI Andrzej

4. RACZKOWSKI Robert

5. SERVAAS Bertus

Warszawa, dn. 14 listopada 2014r.