Strona główna | Szkolenia | LICENCJE TRENERSKIE

LICENCJE TRENERSKIE

 

UWAGA! Dział Organizacji Szkolenia Związku Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że z dniem 31 grudnia 2013r. tracą ważność WSZYSTKIE licencje trenerskie, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Konieczność przyjęcia nowych rozwiązań wewnętrznych w zakresie licencji trenerskich spowodowana została szeregiem zmian legislacyjnych, dotyczących prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś wejściem w życie w sierpniu br. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz.829), która zmieniła zapisy art. 41 oraz uchyliła art. 42 ustawy o sporcie, określając jednocześnie warunki, jakie spełnić musi kandydat ubiegający się o pracę w zawodzie trenera. W związku z powyższym 01.09.2013r. Zarząd ZPRP zatwierdził w drodze uchwały zasady i warunki prowadzenia zespołów piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF i IHF, wraz z aneksem wprowadzającym nowy regulamin wydawania licencji trenerskich.

W regulaminie wydawania licencji trenerskich, uwzględniającym wymagania określone zmianami legislacyjnymi oraz dotychczasowy system stopni instruktorskich i trenerskich, przyjęto trzy kategorie licencji (A, B i C), odpowiadające kwalifikacjom zawodowym trenerów, uzyskanym przed końcem sierpnia br. Zgodnie z tym o licencję kategorii A ubiegać mogą się trenerzy, którzy posiadają dyplom trenera klasy I lub klasy mistrzowskiej, o licencję kategorii B – poza wymienionymi, również trenerzy klasy II, a o licencję kategorii C – także instruktorzy piłki ręcznej. Dwie pierwsze licencje umożliwiają pracę z zespołami seniorskimi i wydawane będą przez ZPRP, przy czym wyłącznie licencja kategorii A upoważnia do prowadzenia zespołu w rozgrywkach PGNiG Superligi oraz I ligi. Licencje kategorii C, na podstawie porozumienia z ZPRP, mogą być wydawane przez właściwe wojewódzkie związki piłki ręcznej, na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd ZPRP regulaminu wydawania licencji trenerskich.

Trzypoziomowy system edukacji i licencjonowania trenerów jest zgodny z wymaganiami Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF), określonymi w ramach porozumienia „RINCK” Convention z większością narodowych federacji w Europie, którego Polska jest jednym z sygnatariuszy. Począwszy od sezonu 2014/15 wyłącznie trenerzy licencjonowani w EHF będą mogli prowadzić drużyny występujące w rozgrywkach rangi Ligi Mistrzów, Pucharów Europy bądź eliminacji i finałów Mistrzostw Europy. Licencję EHF mogą uzyskać trenerzy posiadający najwyższy stopień uprawnień trenerskich w danym kraju (federacji), co w przypadku Polski odpowiada licencji kategorii A (I klasa trenerska lub klasa mistrzowska).

Wobec powyższego trenerzy drużyn uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego powinni niezwłocznie przesłać do ZPRP wniosek o wydanie licencji kategorii A lub B (zgodnie z dotychczasowymi uprawnieniami trenerskimi) wraz z następującymi załącznikami:

1) Kopią dyplomu trenerskiego.

2) Zobowiązaniami określonymi w regulaminie wydawania licencji.

3) Zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego.

4) Dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za wydanie licencji.

5) Zaświadczeniem (tegoroczny certyfikat) potwierdzającym uczestnictwo w kursie lub kurskonferencji trenerów, organizowanej przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione podmioty.

6) 2 zdjęciami o wymiarach paszportowych.

Należy pamiętać, iż proces przygotowania i wydania licencji (nowa szata graficzna) trwa ok. 7 dni, w przypadku dostarczenia kompletnej dokumentacji określonej przepisami.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2014r. brak aktualnej licencji trenerskiej skutkował będzie dla klubu uczestniczącego w rozgrywkach odpowiedzialnością dyscyplinarną określoną w regulaminach poszczególnych klas rozgrywkowych.

/-/

Dyrektor Sportowy ZPRP

Jerzy Eliasz