Strona główna | ZPRP | Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP

Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP

 

W dniu 29 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

/Fot. JG (6)

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego, zebranie otworzył prezes Andrzej Kraśnicki.

Do Prezydium Walnego Zgromadzenia wybrani zostali Michał Spieszny (przewodniczący), Paweł Szczotka (zastępca przewodniczącego), Edyta Suchy (sekretarz).

Delegaci zatwierdzili porządek dzienny oraz regulamin obrad.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrani zostali Mieczysław Grzybowski, Paweł Grzesiak, oraz Wojciech Kuliński.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali Monika Marzec, Przemysław Mańkowski i Jan Chudzikiewicz.

Prezes Zarządu ZPRP Andrzej Kraśnicki wręczył Odznaki Diamentowe z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”.

Uhonorowani zostali Janusz Czerwiński, Stanisław Majorek oraz Ignacy Wojciech Demiańczuk.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Zarządu ZPRP w minionej kadencji przedstawił prezes Andrzej Kraśnicki.

Komisja Mandatwo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 65 na 84 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 74,4% i oznaczało, że osiągnięto kworum.

I Wiceprezes i dyrektor biura ZPRP Henryk Szczepański przedstawił sprawozdanie finansowe ZPRP za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji Rewizyjnej ZPRP przedstawił przewodniczący Zbigniew Tarczykowski.

Na zakończenie obrad delegaci przyjęli: sprawozdanie Zarządu ZPRP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPRP oraz sprawozdanie finansowe ZPRP za 2012 rok.