Strona główna | Szkolenia | Zręczne Smyki na Orliki

Zręczne Smyki na Orliki

 

Czy pierwszoklasista może grać w piłkę ręczną? Jak najbardziej! Trwa pilotaż programu Zręczne Smyki na Orliki pod auspicjami Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najmłodsze dzieci, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczestniczą w zajęciach, które przygotowują je do gry w szczypiorniaka. Pilotaż odbywa się w trzech województwach: śląskim, świętokrzyskim i łódzkim.Projekt pilotażowy oparty jest o gry i zabawy, które mają wspomagać harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci. W tym celu dobierane są odpowiednie środki stymulujące i koordynujące ten rozwój. Ma to zapewnić funkcjonowanie wszystkich układów (ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego), rozwijać a także udoskonalać sprawność kondycyjno-koordynacyjną, rozwijać koncentrację i podzielność uwagi, kształtować wolę i odporność psychiczną. Wreszcie uczestnicy programu poznają podstawowe elementy gry w piłkę ręczną oraz zaznajamiają się z najprostszymi przepisami gry. Ma to ukształtować umiejętność skutecznego współdziałania podczas gry w uliczną piłkę ręczną (Street Handball) oraz mini piłkę ręczną oraz przekazywać informacje o sporcie, a szczególnie o piłce ręcznej. Podsumowując projekt ma być doskonałą rozrywką i zachętą do handballu.

Pilotaż służy również promocji szkół, które biorą udział w akcji. Tyle słowem wstępu… Efekt akcji przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów – zainteresowanie dzieci grami i zabawami jest ogromne! Nauczyciele z werwą i swadą wprowadzają niespotykane dotąd metody inspirowania dzieci do gry w ręczną. Gry i zabawy oparte są na najlepszych doświadczeniach trenerów i nauczycieli sportu, pracujących z najmłodszymi. Akcja trwa do 21 grudnia br. Podsumowanie pilotażu niebawem …

Więcej informacji można znaleźć na http://smykinaorliki.zprp.org.pl/