6 października 2012

A.Kraśnicki prezesem w kadencji 2012/16

W dniach 6-7 października 2012 r. w Jachrance k/Legionowa odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Zapraszamy na relację na żywo z przebiegu obrad.

– Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego, zebranie otworzył prezes Andrzej Kraśnicki.

– Do Prezydium Walnego zgromadzenia wybrani zostali Bogusław Trojan (przewodniczący), Zbigniew Gorączko (zastępca przewodniczącego), Katarzyna Polak (sekretarz).

– Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki minister Jacek Foks.

– Delegaci zatwierdzili porządek dzienny oraz regulamin obrad.

– Delegaci zatwierdzili regulamin wyborów członków władz ZPRP.

– Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrani zostali Paweł Grzesiak, Mieczysław Grzybowski oraz Tomasz Pisarek.

– Do Komisji Wyborczej wybrani zostali Wojciech Horeglad, Jerzy Szafraniec, Marcin Zubek.

– Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali Bronisław Witold Maly, Ryszard Mańko, Przemysław Mańkowski.

– Sprawozdanie podsumowujące działalność Zarządu ZPRP w minionej kadencji wygłosił prezes Andrzej Kraśnicki.

– Przewodniczący Kapituły Odznaczeń i Medali ZPRP prof. Janusz Czerwiński wręczył „Odznaki Diamentowe z Wieńcem Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”.

Uhonorowani zostali Włodzimir Drygas, Ryszard Helemejko, Andrzej Kraśnicki, Zygfryd Kuchta, Szczepan Moczygemba, Bertus Servaas, Alfred Wrzeski oraz Stanisław Majorek, który jako jedyny z wymienionych nie zdołał dotrzeć na obrady Walnego Zgromadzenia, niestety legendarnemu trenerowi przybycie uniemożliwiła kontuzja jakiej doznał w tygodniu, podczas demonstrowania jednego z ćwiczeń młodym adeptom szczypiorniaka w Tarnowie.

Warto zauważyć, że owe odznaczenia zostały przyznane po raz pierwszy w historii ZPRP.

Ponadto „Medalami za Zasługi dla Piłki Ręcznej” uhonorowane zostały firmy PGNiG S.A. oraz TV POLSAT.

– Sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji Rewizyjnej ZPRP w minionej kadencji wygłosił przewodniczący Zbigniew Tarczykowski.

– Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej podał przewodniczący Mieczysław Grzybowski, na sali obecnych jest 81 z 85 delegatów uprawnionych do głosowania, co daje 95,3 % i oznacza, że osiągnięto kworum.

– Delegaci jednomyślnie przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium ustępującemu prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu oraz 12 imiennie wymienionym członkom Zarządu ZPRP.

– Zapadła uchwała, iż w kadencji 2012-2016 Zarząd ZPRP liczyć będzie piętnastu członków, zaś Komisja Rewizyjna pięciu.

– Prezes Świętokrzyskiego ZPR  Grzegorz Budziosz zgłosił kandydaturę Andrzeja Kraśnickiego na Prezesa ZPRP w kadencji 2012-2016, innych kandydatur nie zgłoszono.

– Swój program zaprezentował kandydat na stanowisko prezesa ZPRP Andrzej Kraśnicki.

– W drodze głosowania Andrzej Kraśnicki został wybrany prezesem ZPRP w kadencji 2012 -2016. Uprawnionych do głosowania było 81 delegatów, głosowało 80, wszystkie głosy oddane zostały na Andrzeja Kraśnickiego.

– W drodze głosowania do Zarządu ZPRP w kadencji 2012-2016 wybrani zostali Grzegorz Budziosz, Zygfryd Kuchta, Bogusław Trojan, Mirosław Baum, Henryk Szczepański, Ryszard Mach, Bogdan Sojkin, Robert Majdziński, Marcin Herra, Klaudiusz Sevkovic, Marek Niedbała, Witold Kulesza, Marian Urban i Paweł Cieśla.

– w drodze głosowania do Komisji Rewizyjnej w kadencji 2012-2016 wybrani zostali Zbigniew Tarczykowski, Zbigniew Gorączko, Szczepan Moczygemba, Jerzy Gackowski i Sławomir Ptak.

/Fot. JG (6)

07.10

– delegaci przyjęli nowy Statut ZPRP.

– delegaci przyjęli nowy Regulamin dyscyplinarny ZPRP.

– delegaci przyjęli sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

– delegaci przyjęli uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest