9 września 2012

M.Biegler z rekomendacją Zarządu ZPRP

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZPRP

W dniu 9 września 2012 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu ZPRP, którego przedmiotem obrad były następujące punkty:

1. Dokonanie wyboru trenera męskiej kadry narodowej.

Dnia 15 sierpnia br. Michael Biegler i Jarosław Cieślikowski otrzymali jednomyślną rekomendację złożonej z ekspertów Komisji Konkursowej ZPRP, której zadaniem było wyłonienie dwóch kandydatów na stanowisko trenera głównego męskiej reprezentacji Polski.

W ostatnich tygodniach Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki odbył szczegółowe rozmowy z obydwoma wskazanymi przez Komisję kandydatami, które miały na celu sprecyzowanie zadań, reguł współpracy oraz oczekiwań ze strony ZPRP. Konsultował się także ze środowiskiem piłki ręcznej zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Dnia 9 września br. Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce podjął jednogłośną decyzję, iż zatwierdza kandydaturę Michaela Bieglera na stanowisko trenera głównego kadry narodowej. Funkcję trenera Michael Biegler obejmie po przeprowadzeniu negocjacji, ustaleniu ostatecznych warunków współpracy oraz podpisaniu kontraktu z upoważnionym decyzją Zarządu ZPRP Prezesem Andrzejem Kraśnickim.

Podstawowym zadaniem nowego szkoleniowca będzie przygotowanie reprezentacji Polski do startu w finałach mistrzostw Europy  w roku 2016, których nasz kraj będzie gospodarzem.

Ocena wyników pracy trenera kadry narodowej seniorów będzie dokonywana systematycznie, na podstawie rezultatów uzyskiwanych na kolejnych imprezach głównych (mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata).

2. Przygotowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów w tym zatwierdzenie projektów:

a) porządku obrad,

b) regulaminu obrad,

c) regulaminu wyborów Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d) projektu nowego statutu ZPRP

3. Informacja o pracach Kapituły Odznaczeń i Medali ZPRP.

4. Informacja o wynikach sportowych reprezentacji w okresie wakacyjnym.

5. Informacja na temat popularyzacji i rozpowszechniania materiałów propagandowo – szkoleniowych.

6. Informacja o przygotowaniach do organizowanych przez ZPRP Mistrzostw Europy w 2013, 2014 i 2016 r.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest