Strona główna | Szkolenia | WSTS: kurs na trenera II klasy

WSTS: kurs na trenera II klasy

 

Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie ogłasza nabór na studia podyplomowe na trenera II klasy w piłce ręcznej, na podstawie założeń programowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Każdy, kto ukończy kurs z wynikiem pozytywnym otrzyma na 2 lata licencję ZPRP. Zajęcia rozpoczynają się już we wrześniu.

Miejsce zajęć:

ul. Stokłosy 3, 02-878 Warszawa

Przewidywana liczba godzin kształcenia: 400

Wymagania dla kandydatów:

1. Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim;

2. Stopień instruktora sportu w piłce ręcznej, co najmniej od 2 lat.

Wymagana dokumentacja:

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe trenera II klasy w piłce ręcznej;

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu);

3. Ksero dowodu osobistego;

4. Ksero legitymacji instruktora sportu;

5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarze: 3,5cm x 4,5cm;

6. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorskim;

7. Dowód wpłaty.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Dziekanatu: ul. Stokłosy 3, pok. 311A, 02-878 Warszawa.

Opłaty za studia: 4 000zł (możliwość rozłożenia na raty: I rata- 1 000zł płatna w momencie zapisu na studia)

Płatności należy dokonywań na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

Imię i nazwisko, SP trener II klasy, piłka ręczna

Wyższa Szkoła Trenerów Sportu

Nr konta: 26 1240 1109 1111 0010 3468 6215

Bank PEKAO S.A VII Oddział w Warszawie

Kontakt:

e-mail: trener@wststorwar.pl

tel.: (22) 490 44 47