14 lutego 2012

Obradowali w Warszawie

W siedzibie Związku Piłki Ręcznej w Polsce odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu ZPRP oraz Komisarza Ligi Bogusława Trojana z Prezesami klubów PGNiG Superligi kobiet oraz mężczyzn. Rolę gospodarza pełnił Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki. Obradowano nad usprawnieniem funkcjonowania najwyższych klas rozgrywkowych w naszym kraju.

 /Fot. JG

Prezesi klubów ligowych zjawili się w Warszawie z konkretnymi postulatami. Wnioskowali anulowanie kar nałożonych przez Komisarza Ligi na kluby, które nie wywiązywały się z należytego przygotowania hal do transmisji telewizyjnych. Przypomnijmy, że w regulaminie rozgrywek na sezon 2011/2012 pojawiły się dwa nowe warunki: plac gry musi być otoczony elektronicznymi bandami reklamowymi, zaś na samym parkiecie mogą być widoczne wyłącznie linie do piłki ręcznej, a nie jak to często bywa także do innych gier zespołowych i nie tylko.

W związku  z niespełnieniem tych wymogów przez szereg klubów Komisarz Ligi w grudniu wymierzył kary na łączną kwotę ponad 42 tysięcy złotych. Na dzisiejszym spotkaniu ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu ZPRP, które odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu, Bogusław Trojan złoży wniosek o zawieszenie wykonania powyższych kar. Kluby zaś zobowiązały się na bieżąco spełniać obowiązki nakładane na nie przez regulamin.

Prezesi wnosili też o szerszą reprezentację interesów klubowych w strukturach Związku. Z końcem czerwca upływa bowiem obecna kadencja Kolegium Ligi. Przed jej upływem członkowie KL mają opracować projekt zmian w regulaminie tegoż gremium, które od lipca składać się będzie z prezesów wszystkich 24 klubów biorących w danym sezonie udział w rozgrywkach żeńskiej oraz męskiej PGNiG Superligi. Ze swojego grona klubowi prezesi wybiorą prezydium Kolegium Ligi.

Na zakończenie ustalono, że podobne spotkania muszą odbywać się zdecydowanie częściej. Intensyfikacja podobnych obrad może bowiem przynieść same korzyści naszej lidze. Na kolejnym posiedzeniu omawiane będą sprawy dotyczące szkolenia w klubach, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia młodzieżowego. Poruszany będzie również temat uatrakcyjnienia przekazu telewizyjnego.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest