Strona główna | Szkolenia | Kursy instruktorów oraz trenerów kl. II

Kursy instruktorów oraz trenerów kl. II

 

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu w Łodzi informuje, iż prowadzi nabór na 250-godzinny kurs instruktorów sportu w piłce ręcznej (100 godzin części ogólnej i 150 godzin części specjalistycznej). Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli kierunek wychowanie fizyczne lub kierunek sport.


Ponadto prowadzimy nabór na 400-godzinny kurs trenerów klasy II piłki ręcznej.

1.       Termin rozpoczęcia kursu: I kwartał 2012 r.

2.       Zgłoszenia na kursy należy kierować na adres Regionalnego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Sportu 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A w terminie do dnia 20.11.2011 r.

3.       Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.rstiis.com

4.       Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11,00 – 13,00 lub telefonicznie pod numerem 042-632-27-81 lub 603 39-20-29 oraz na stronie internetowej.