Strona główna | Szkolenia | Edukacja sportowa poprzez piłkę ręczną

Edukacja sportowa poprzez piłkę ręczną

 

W dniach 12-13 września 2011 roku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna zatytułowana „Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie gry w piłkę ręczną”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, nie zabrakło ciekawych wykładów i dyskusji.

Organizatorem konferencji była Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Zespołowych Gier Sportowych oraz Katedra Motoryczności Sportowca, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej. Była to już czwarta konferencja, w ostatnich trzech latach poświecona zespołowym grom sportowym, tym razem piłce ręcznej.

Przewodniczącym konferencji był dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw, natomiast Sekretarzem Konferencji dr Andrzej Dudkowski. Patronat Honorowy Konferencji  pełnili: J.M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

Celem konferencji było podniesienie kwalifikacji zawodowych jej uczestników w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie gry w piłkę ręczną oraz zapoznanie się z jej odmianami – piłką ręczną plażową oraz streethandballem.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, głównie nauczyciele, instruktorzy oraz trenerzy z całej Polski, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie piłki ręcznej.

Otwarcia konferencji dokonał jej Przewodniczący dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw. Przywitał przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości, m.in. J.M. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusza Migasiewicza, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia, Sekretarza Generalnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce Marka Góralczyka, Dyrektora Sportowego ZPRP Jerzego Noszczaka, Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Marcina Przychodnego, Prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej Sławomira Ptaka, Mariana Dymalskiego (członka FISU) oraz wiele innych osobistości z władz uczelni, miasta oraz środowiska piłki ręcznej.

Wykład inauguracyjny w sesji plenarnej w budynku P-4 wygłosił prof. dr hab. Jan Chmura, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego. Wystąpienie zatytułowane było „Próg psychomotorycznego zmęczenia w rozgrzewce piłkarzy ręcznych”, kolejny wykład wygłosił prof. dr hab. Stanisław Żak nt. „Próba identyfikacji procesów treningowych w grach zespołowych z wykorzystaniem schematu prakseologicznego”.

Po krótkiej przerwie wykłady prowadzili Andrzej Jaworski (Delegat EHF Piłki Ręcznej Plażowej) „Plażowa piłka ręczna”, Marek Góralczyk (Sekretarz Generalny ZPRP) „Halowa piłka ręczna i Streethandball, podobieństwa i różnice”, Andrzej Kaczorowski (współpracujący trener kadry juniorów) „Rola bramkarza w zespole piłki ręcznej – predyspozycje niezbędne do gry na tej pozycji”. W drugiej części konferencji organizatorzy przewidzieli zajęcia praktyczne na nowo wybudowanym kompleksie boisk do gier otwartych przy budynku P-5. Zajęcia z plażowej piłki ręcznej poprowadziła Pani Bożena Karkut, absolwentka naszej uczelni, były trener Kadry Narodowej Piłki Ręcznej Plażowej, obecnie I trener piłki ręcznej kobiet w Zagłębiu Lubin. Kolejne zajęcia, tym razem na boiskach tartanowych ze Streethandballa poprowadził pracownik naszej uczelni, trener grup młodzieżowych w WKS Śląsk Wrocław dr Andrzej Dudkowski. Następnie uczestnicy konferencji udali się na Halę Wielofunkcyjną, gdzie obejrzeli zajęcia prowadzone przez trenera Młodzieżowej Reprezentacji Polski Jarosława Cieślikowskigo, firmę BMK oraz obejrzeli nowoczesne przybory stosowane w treningu motorycznym piłkarza ręcznego – pokaz dr Jana Kosendiaka. Wieczorem w stołówce Domu Studenckiego Spartakus odbyło się spotkanie koleżeńskie uczestników.

W drugim dniu konferencji zajęcia praktyczne prowadzili: Jarosław Cieślikowski, Andrzej Kaczorowski oraz Remigiusz Rzepka, który zaprezentował możliwości Smart Speed Systemu do pomiaru zdolności koordynacyjnych piłkarza ręcznego.

Konferencje podsumował oraz zakończył, rozdaniem certyfikatów, Przewodniczący Konferencji dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw.