Strona główna | Szkolenia | Konferencja we Wrocławiu

Konferencja we Wrocławiu

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną pt. „Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie gry w piłkę ręczną”. Konferencja odbędzie w dniach 12 – 13 września 2011 roku na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Patronatem objęli ją:  J.M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Pan Andrzej Kraśnicki oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Radosław Mołoń.

Celem konferencji będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych jej uczestników w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie gry w piłkę ręczną oraz zapoznanie się z jej odmianami (piłka ręczna plażowa, streethandball).

Celem naukowym konferencji będzie prezentacja wyników badań w diagnozowaniu uzdolnień dzieci i młodzieży do gry w piłkę ręczną.

Przewiduje się uczestnictwo czynne i bierne. Planowane są: sesja plenarna, obrady w sekcjach naukowo – dydaktycznych oraz warsztaty praktyczne.

Zgłoszenia udziału w konferencji: do dnia 30. 06. 2011 roku.

Przesłanie streszczenia w języku polskim i angielskim: do 30. 06.2011 roku.

Dostarczenie materiałów do publikacji: do 07. 09. 2011 roku.

Ramowy program konferencji oraz szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz opłat znaleźć można TUTAJ (plik PDF).

Formularz zgłoszeniowy znaleźć można TUTAJ (plik PDF).