Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja trenerska w Wągrowcu

Kursokonferencja trenerska w Wągrowcu

 

Rada Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce uprzejmie informuje o kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów zespołów młodzieżowych, która w dniach 17-19 grudnia 2010 odbędzie się w Wągrowcu. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Informacje organizacyjne:

1. Współorganizatorzy: Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP,  NLO SMS Gdańsk, OSiR Wągrowiec, MKS Nielba Wągrowiec;

2. Miejsce zakwaterowania, wyżywienia i zajęcia teoretyczne: Hotel „Pietrak”, ul. Kościuszki 47,

62-100 Wągrowiec;

3. Zajęcia praktyczne: Hala Sportowa OSiR – ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec;

4. Koszty udziału w kursokonferencji:

Wariant A – zryczałtowany koszt udziału wynosi – 280 zł. (dwieście osiemdziesiąt zł.). Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od kolacji w dniu 17.12.10 do obiadu w dniu 19.12.10 r.) oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących ;

Wariant B – koszt udziału bez rezerwacji  zakwaterowania i wyżywienia  wynosi – 100 zł. (również podlega zgłoszeniu);

5. Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane, wojewódzkie związki piłki ręcznej, kluby lub inne organizacje delegujące winny  zgłosić swoich przedstawicieli, imiennie na piśmie z podaniem wariantu udziału  A lub B, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego na adres: Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP – Warszawa 00-349, ul. Tamka 3 (fax: 0-22 8929011, tel.: 8929235, e-mail: szkol@zprp.org.pl ) do dnia 03.12.2010 r.

Liczba uczestników ograniczona do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

W kursokonferencji winni obowiązkowo uczestniczyć trenerzy kadr wojewódzkich juniorów (ek) młodszych (koszty udziału pokrywają zainteresowani lub delegujące ich stowarzyszenia sportowe).

Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty na konto ZPRP:

BGŻ SA o/W-wa  49 2030 0045 1110 0000 0124 7710;

6. Ramowy program kursokonferencji:

17.12.2010 (piątek):

do godz. 18.00 – zbiórka i zakwaterowanie uczestników

18.00-18.30 – kolacja

19.00-19.15 – otwarcie kursokonferencji

19.15-22.30 – zajęcia programowe

18.12.2010 r. (sobota):

08.00-08.30 – śniadanie

09.00-12.30 – zajęcia programowe

13.30-14.00 – obiad

15.00-19.00 – zajęcia programowe

19.00-19.30 – kolacja

20.00 – 22.00 – zebranie – narada trenerów kadr wojewódzkich

20.00 – 22.00 – filmy szkoleniowe

19.12. 2010 r. (niedziela):

08.00-08.30 – śniadanie

09.00-12.45 – zajęcia programowe 

12.45-13.00 – zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów

13.00-13.30 – obiad i wyjazd uczestników

7. Planowana tematyka kursokonferencji:

1. Szybkość jako czynnik decydujący o skuteczności gry;

2. Metodyka nauczania i doskonalenia umiejętności rozgrywania sytuacji 1×1 na pozycjach rozgrywających i skrzydłowych;

3. Metodyka nauczania i doskonalenia techniki gry na pozycji obrotowego;

4. Metodyka nauczania i doskonalenia gry w obronie – współpracy dwójkowej w różnych sektorach boiska w ustawieniu obrony 3:3 i 6:0;

5. Zasady gry w kontrataku z akcentowaniem szybkiego podejmowania decyzji we fragmentach gry 1×1, 2×1,2×2,,3×2;

6. Doskonalenia indywidualnych umiejętności oraz organizacji gry zespołowej przy szybkim wznowieniu gry po utracie bramki;

7. Wytyczne do organizacji szkolenia  kadr wojewódzkich w sezonie 2010/11

Szczegółowy program  zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej ZPRP ( www.zprp.pl ) oraz będzie dostarczony  zainteresowanym w pierwszym dniu kursokonferencji. 

8. Inne:

– Uczestnicy zobowiązani są do posiadania  sprzętu sportowego –  ubiorów sportowych. Program przewiduje udział wszystkich uczestników w zajęciach praktycznych w roli demonstratorów lub prowadzących zajęcia, które będą odbywały się zgodnie z wytycznymi i pod  metodycznym kierownictwem trenerów – koordynatorów zajęć;

– uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursokonferencji;

– wojewódzkie związki piłki ręcznej proszone są o powiadomienie  wszystkich szkoleniowców  pracujących na ich terenie.