Strona główna | Szkolenia | Nabór na kurs instruktora piłki ręcznej

Nabór na kurs instruktora piłki ręcznej

 

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu informuje, iż prowadzi nabór na kurs instruktorów piłki ręcznej (część specjalistyczna) dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów części ogólnej kursu instruktorów sportu oraz szkoleniowców posiadających już specjalizację a pragnących uzyskać ją w innej dyscyplinie.

1. Termin rozpoczęcia kursu:  IV kwartał 2010 r. (4 soboty i  4 niedziele + egzamin)

2. Zgłoszenia na kurs należy kierować na adres Regionalnego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Sportu 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A w terminie do dnia 20.09.2010 r.

3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.rstiis.com  

4. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11,00 – 13,00 lub telefonicznie pod numerem 042-632-27-81 lub 603 39-20-29 oraz na stronie internetowej.