Strona główna | Szkolenia | Licencjat dla zawodników i trenerów

Licencjat dla zawodników i trenerów

 

Uprzejmie informujemy, iż Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce prowadzi nabór na  3–letnie studia licencjackie w trybie dostosowanym dla aktualnych potrzeb i możliwości terminowych wysokowyczynowych zawodników i trenerów.

Zabiegamy o utworzenie jednorodnej grupy studenckiej składającej się z zawodników i trenerów piłki ręcznej, którzy nie posiadają wyższego wykształcenia. Ukończenie studiów licencjackich  wiąże  się z uzyskaniem uprawnień nauczycielskich i tytułu trenera II klasy oraz  pozwala na podjęcie studiów magisterskich w tej lub innych uczelniach. 

Wstępne informacje:

– Planowana inauguracja studiów – październik 2010;

– Warunek zgłoszenia jednolitej grupy studenckiej – 20-25 osób;

– Forma studiów – sesje stacjonarne i wyjazdowe dostosowane do terminów i miejsc zgrupowań + kształcenie (wykłady) poprzez Internet;

– Podstawową grupę studentów stanowić będą zawodnicy kadry narodowej seniorów;

– Zawodnicy i zawodniczki kadr narodowych – możliwość uzyskania stypendiów;

– Szczegółowe informacje  o Szkole: www.wststorwar.pl;

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadesłanie wstępnego zgłoszenia na piśmie na  adres pocztowy ZPRP lub adres e-mail: szkol@zprp.org.pl z podaniem danych osobowych i adresu zwrotnego do dnia 05.09.2010 r. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób zostanie natychmiast wszczęta normalna procedura rekrutacyjna (wykaz niezbędnych dokumentów na stronie www.wststorwar.pl).