Strona główna | ZPRP | Konkurs na trenera kadry nar. kobiet

Konkurs na trenera kadry nar. kobiet

 

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ KOBIET (English version here)

1. Główne zadania i obowiązki:

1) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w zawodach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata – 2011 i uzyskanie awansu do finału tych zawodów (Brazylia 03-18.12.2011);

2) uzyskanie awansu i realizacja przygotowań do startu w Igrzyskach Olimpijskich – Londyn 2012;

3) wiodąca, aktywna postawa w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego wszystkich grup młodzieżowych pionu żeńskiego.

2. Wymagania konieczne:

1) uprawnienia trenera piłki ręcznej;

2) minimum pięcioletni staż pracy  szkoleniowej;

3. Wymagania pożądane:

1) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

2) uznany dorobek w pracy z zespołami  i  zawodnikami wysokiej klasy.

4. Wymagane dokumenty oraz pisemne opracowania i oświadczenia:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;

2) przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;

3) koncepcja zespołu szkoleniowego (trenerzy współpracujący, opieka medyczna i  inne osoby niezbędne do realizacji zadań);

4) propozycja rocznego planu szkoleniowego i wieloletniego programu szkolenia;

5) zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

5. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

1) oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Konkurs na trenera kadry narodowej kobiet w ZPRP” do dnia 12.05.2010 r. do godz. 16.00 na adres:  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku);

2) nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych trenerów.

6. Procedura i przebieg konkursu:

1) komisja konkursowa powołana przez Zarząd  ZPRP rozpatrzy nadesłane oferty, wyłoni dwie kandydatury na stanowisko trenera kadry narodowej i wraz z uzasadnieniem przedstawi je do rozpatrzenia Zarządowi Związku;

2) komisja  konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu;

3) komisja konkursowa oraz Zarząd ZPRP przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;

4) ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ZPRP.

7. Inne informacje:

1) oferty oraz załączniki mogą być składane  w językach polskim lub angielskim;

2) Związek Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.