Strona główna | Sędziowie | Nabór na kurs sędziowski

Nabór na kurs sędziowski

 

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na kurs sędziego piłki ręcznej.

Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa proszone są o kontakt na adres e-mailowy obsady@poczta.fm lub winny zgłosić się w dniu 15.03.2010r. o godz. 17:30 na Przystań Wioślarską Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Siennickiej 5.

1. Termin kursu: 15.03.2010 r. – 17.05.2010 r.

2. Miejsce: Przystań Wioślarska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Siennickiej 5

3. Koszt kursu: 120 zł – płatne na pierwszych zajęciach (w cenę wliczone są: materiały dydaktyczne, przepisy gry, kartki).

4. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). Dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.