Strona główna | Szkolenia | Kurs instruktorów piłki ręcznej

Kurs instruktorów piłki ręcznej

 

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu w Łodzi rozpoczęło nabór na kurs instruktorów piłki ręcznej (część specjalistyczna) dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów części ogólnej kursu instruktorów sportu oraz szkoleniowców posiadających już specjalizację a pragnących uzyskać ją w innej dyscyplinie.

1. Termin rozpoczęcia kursu:  kwiecień-maj’2010 r. (4 soboty i  4 niedziele + egzamin)

2. Zgłoszenia na kursy należy kierować na adres Regionalnego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Sportu: 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A w terminie do dnia 15.04.2009r.

3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.rstiis.com

4. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11,00 – 13,00 lub telefonicznie pod numerem 042-632-27-81 lub 603 39-20-29 oraz na jego stronie internetowej.

(JKM)