Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja szkoleniowa w Kielcach

Kursokonferencja szkoleniowa w Kielcach

 

Rada Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce uprzejmie informuje  o organizacji w dniach 18-20.12.2009 w Kielcach kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów zespołów młodzieżowych.
                                         Informacje organizacyjne
1. Współorganizatorzy:
Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP,  NLO SMS Gliwice, KSS Kielce, OSiR Kielce.
2.    Miejsce zakwaterowania i  wyżywienia:
a. Hotel „Maraton” – Kielce, ul. Boczna 15 (recepcja centralna – tel.: 0-41 3629116)
b .  Hotel „Stadion”, Kielce ul. Ściegiennego 8
3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne – Hala MOSiR Kielce, ul Boczna 15
4.   Koszty udziału w kursokonferencji:
Wariant A – Zryczałtowany koszt udziału wynosi – 240 zł (dwieście czterdzieści zł).
Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od kolacji w dniu 18.12.09 do obiadu w dniu 20.12.2009 r.) oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących;
Wariant B – Koszt udziału bez rezerwacji  zakwaterowania i wyżywienia  wynosi – 100 zł.  (również podlega zgłoszeniu);
5. Zgłoszenia ( 80 MIEJSC):
Osoby zainteresowane, wojewódzkie związki piłki ręcznej, kluby lub inne organizacje delegujące winny  zgłosić swoich przedstawicieli, imiennie na piśmie z podaniem wariantu udziału  A lub B, adresu e- mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego na adres: Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP – Warszawa 00-349, ul. Tamka 3 (fax: 0-22 8929011, tel.: 8929235, e- mail: szkol@zprp.org.pl  do dnia 04.12.2009 r.
Liczba uczestników ograniczona do 80 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. W kursokonferencji winni wziąć udział trenerzy kadr wojewódzkich juniorów (ek) młodszych (koszty udziału pokrywają zainteresowani lub delegujące ich stowarzyszenia sportowe).
Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty na konto ZPRP:
BGZ SA o/W-wa  49 2030 0045 1110 0000 0124 7710
6. Ramowy program kursokonferencji:

18.12.2009 (piątek)
do godz. 18.00 – zbiórka i zakwaterowanie uczestników
18.00-18.30 – kolacja
19.00-19.15 – otwarcie kursokonferencji
19.15-22.30 – zajęcia programowe

19.12.2009 r. (sobota)
08.00-08.30 – śniadanie
09.00-12.30 – zajęcia programowe
13.00-13.30 – obiad
15.00-19.30 – zajęcia programowe
20.00-22.00 – kolacja + spotkanie koleżeńskie

20.12. 2009 r. (niedziela)
08.00-08.30 – śniadanie
09.00-12.45 – zajęcia programowe 
12.45-13.00 – zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów
13.00-13.30 – obiad i wyjazdy uczestników


Planowana tematyka kursokonferencji:

1.  Metodyka nauczania  i doskonalenia  indywidualnej techniki gry w ataku;
2.  Gra w obronie – doskonalenie indywidualnych umiejętności i współpracy zawodników;
3. Technika gry bramkarza;
4.  Nowoczesne tendencje w szkoleniu i grze drużyn młodzieżowych;
5.  Zasady, metody i formy organizacji  nauczania i treningu.
Wykładowcami będą czołowi polscy trenerzy klubowi, trenerzy kadr narodowych oraz pracownicy naukowi AWF. Szczegółowy program  zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej ZPRP (www.zprp.pl) oraz będzie dostarczony zainteresowanym w pierwszym dniu kursokonferencji. 
7. Inne:
– uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursokonferencji.
 – wojewódzkie związki piłki ręcznej proszone są o powiadomienie wszystkich szkoleniowców  pracujących na ich terenie.