Strona główna | Szkolenia | Konkurs na trenera gł. kadry młodz.

Konkurs na trenera gł. kadry młodz.

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry młodzieżowej – koordynatora szkolenia w żeńskim pionie młodzieżowym:

1. Główne zadania i obowiązki:
1.1. Przygotowanie młodzieżowej reprezentacji Polski kobiet do startu w Młodzieżowych Mistrzostwach  Europy oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Świata;
1.2. Wiodąca, aktywna postawa w realizacji jednolitej koncepcji młodzieżowego szkolenia centralnego obejmująca selekcję do szkolenia centralnego oraz przygotowanie reprezentacji narodowej do startu w Mistrzostwach Europy Juniorek oraz Mistrzostwach Świata Juniorek;
1.3.  Ścisła współpraca z zespołem szkoleniowym  kadry narodowej seniorek oraz NLO SMS Gliwice;
1.4.  Programowanie i nadzór nad realizacją szkolenia kadr wojewódzkich juniorek młodszych oraz  w gimnazjalnych ośrodkach piłki ręcznej. 

2. Wymagania konieczne:
 2.1.  Wykształcenie wyższe;
 2.2.  Uprawnienia co najmniej trenera piłki ręcznej II klasy;
 2.3.  Minimum pięcioletni staż pracy szkoleniowej;
 2.4.  Dyspozycyjność wykluczająca pracę na stanowisku trenera głównego zespołu ekstraklasy lub I ligi

3. Wymagania pożądane:
 3.1.  Znajomość przynajmniej jednego języka obcego: angielski, niemiecki lub francuski;
 3.2.  Dorobek w pracy z zespołami i  zawodnikami lub zawodniczkami wysokiej klasy;
 3.3. Uprawnienia trenera klasy I i wyższe;

4. Wymagane dokumenty, oświadczenia  oraz pisemne opracowania:
4.1.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;
4.2.  Przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;
4.3.  Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4.4. Zobowiązanie do nie podejmowania pracy z zespołami ekstraklasy lub I ligi z chwilą objęcia funkcji  trenera kadry młodzieżowej – koordynatora młodzieżowego pionu żeńskiego.
4.5 Koncepcja zespołu szkoleniowego kadry młodzieżowej (trenerzy współpracujący, opieka medyczna i  inne osoby niezbędne do realizacji zadań);
4.6. Propozycje szkoleniowo – organizacyjne mogące mieć wpływ na wzrost wartości sportowych  reprezentacji młodzieżowych całego pionu żeńskiego.

5. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:
oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz opracowaniami pisemnymi należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko trenera głównego kadry młodzieżowej kobiet – koordynatora szkolenia” do dnia 16.10.2009 r. do godz. 16.00 na adres:  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku).

6. Procedura i przebieg konkursu:6.1. Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty, wyłoni jedną lub dwie kandydatury na stanowisko trenera głównego kadry młodzieżowej i wraz z uzasadnieniem przedstawi je do rozpatrzenia Zarządowi Związku;
6.2. Komisja  konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu lub rozstrzygnięcie go uwzględniając rozdział kompetencji trenera głównego i koordynatora pionu żeńskiego.;
6.3. Komisja konkursowa oraz Zarząd ZPRP przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;
         

7.  Inne informacje:
7.1. Forma zatrudnienia – etat lub kontrakt trenerski z możliwością podjęcia dodatkowej pracy (poza Ex lub I ligą), która umożliwia dyspozycyjność i realne wykonywanie zadań i obowiązków trenera ZPRP;
7.2. Związek Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce