Strona główna | Szkolenia | Konkurs na trenera gł. kadry juniorów

Konkurs na trenera gł. kadry juniorów

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej juniorów (zawodników urodzonych w roku 1994 i młodszych):

I. Podstawowe cele i zadania szkoleniowe: 

–  przygotowanie zawodników  do gry w reprezentacji Polski seniorów
 – przygotowanie reprezentacji Polski do startu w zawodach głównych rangi młodzieżowych mistrzostw Europy i  świata
Zadania etapowe:
  -2009 r. – szkolenie w ramach kadr wojewódzkich (rocznik 1994) – I selekcja do szkolenia centralnego
– 2010 r. – szkolenie centralne (rocznik 1994) + szkolenie wojewódzkie (rocznik 1995)
– 2011 r. – szkolenie centralne – przygotowanie do startu w MEJ-2010 (roczniki 1994/1995)
– 2012 r. – przygotowanie zespołu  i start w Mistrzostwach Europy Juniorów
– 2013 r. – przygotowanie zespołu i start w Mistrzostwach Świata Juniorów
– 2014 r. – przygotowanie zespołu i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
– 2015 r. – przygotowanie zespołu i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata

II. Warunki zatrudnienia:
– okres 2009 – 2015 – po każdym roku pracy lub zawodach głównych ocena pracy przez Radę Trenerów. Pozytywna ocena jest podstawą kontynuacji pracy na następny okres szkoleniowy.
– praca na zasadzie umowy – zlecenia. Płaca za przepracowane dni szkolenia centralnego zgodnie ze stawkami zatwierdzonymi przez Zarząd Związku.

III.  Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
– ukończone studia wyższe;
– minimum – dyplom trenera II klasy;
– minimum 3 lata pracy z zespołami ligowymi lub młodzieżowymi;
– pożądana znajomość języka obcego (angielski i niemiecki);

IV. Przebieg  i warunki konkursu:
Pisemny wniosek zawierający:
– dane osobowe oraz informacje o przebiegu pracy i osiągnięciach w sporcie,  ewentualnie  w innych dziedzinach;
–   kopie dokumentów i oświadczenia potwierdzające warunki wymienione w pkt. III.
– wizję wieloletniego szkolenia centralnego – najistotniejsze akcenty i propozycje szkoleniowo – organizacyjne gwarantujące systematyczny wzrost wartości sportowej zawodników i zespołu reprezentacyjnego.
należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko trenera kadry narodowej juniorów ‘ 94” do dnia 16.10.2009 r. do godz. 16.00 na adres:  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku)

V. Postanowienia końcowe.
Rada Trenerów do dnia 30.10.2009 rozpatrzy nadesłane wnioski i przedstawi wybranego kandydata do zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP. Związek ma prawo  nie skorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce