Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja szkol. w Ciechanowie

Kursokonferencja szkol. w Ciechanowie

 

Rada Trenerów ZPRP, we współpracy ze  Szkołami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku i Gliwicach  organizują w dniach 12 – 14.12.2008 w Ciechanowie (woj. mazowieckie) kursokonferencję szkoleniową dla  trenerów zespołów młodzieżowych.

Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy:
Rada Trenerów ZPRP, NLO SMS Gdańsk, NLO SMS Gliwice, MKS Jurand Ciechanów

2.  Miejsce zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników  – zbiórka: 12.12.08 (piątek) do godz. 14.00: Hotel „Olimpijski” MOSiR Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60a, 06-400 Ciechanów (tel. 023 672-20-12).
      Miejsce zakwaterowania i wyżywienia dla zaproszonych gości i wykładowców –    
      Hotel „Baron” ul. Śląska 11, 06-400 Ciechanów, (tel. 0-23 672-92-81, 0-23 672-82-86),

3. Koszty udziału w kursokonferencji:
Wariant A – Zryczałtowany koszt udziału wynosi – 220 zł. (dwieście dwadzieścia zł.)
Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od obiadu w dniu 12.12.2008 do obiadu w dniu 14.12.2008 r.) oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących ;
Wariant B – Koszt udziału bez rezerwacji  zakwaterowania i wyżywienia  wynosi – 80 zł.  (również podlega zgłoszeniu);

4. Zgłoszenia (80 MIEJSC):
Osoby zainteresowane, wojewódzkie związki piłki ręcznej, kluby lub inne organizacje delegujące winny  zgłosić swoich przedstawicieli, imiennie na piśmie na adres : Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP – Warszawa 00-349, ul. Tamka 3 (tel. (0-22) 892-92-33/35; fax (022) 892 90 11, e-mail: szkol@zprp.org.pl  do dnia 21.11.2008 r. z podaniem wariantu udziału  A lub B  (Liczba uczestników ograniczona do 80 osób – decyduje kolejność zgłoszeń).
Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty na konto ZPRP:

BGZ SA o/W-wa  49 2030 0045 1110 0000 0124 7710

5. Ramowy program kursokonferencji:
12.12.2008 (piątek)do godz. 14.00 – zbiórka
14.30-15.00 – obiad
15.30-16.00 – otwarcie kursokonferencji
16.00-19.00 – zajęcia programowe
19.15-19.30 – kolacja
20.30-22.00      – zajęcia programowe

13.12.2008 r. (sobota) 08.00-08.30 – śniadanie
09.00-12.30 – zajęcia programowe
13.00-13.30 – obiad
15.00-18.00 – zajęcia programowe
18.00-19.30 – mecz MKS Jurand Ciechanów – AS – BAU Śląsk Wrocław
20.00-22.00 – kolacja + spotkanie koleżeńskie

14.12. 2008 r. (niedziela)
08.00-08.30 – śniadanie
09.00-12.00 – zajęcia programowe 
12.00-12.15 – zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów
12.30-13.00 – obiad i wyjazdy uczestników

Planowana tematyka kursokonferencji:
1. Metodyka nauczania  indywidualnej techniki gry zawodników w ataku i obronie.
2.  Doskonalenie gry w ataku pozycyjnym – fragmenty gry przeciwko „wysuniętej” obronie.
3. Zasób ćwiczeń doskonalących technikę i taktykę gry w ataku szybkim.
4.  Technika i taktyka gry bramkarza.
5. Nowoczesne tendencje w grze czołowych zespołów świata.
6.  Selekcja, budowanie i prowadzenie zespołu – uwagi psychologa sportu.
Wykładowcami będą czołowi polscy trenerzy klubowi, trenerzy kadr narodowych oraz pracownicy naukowi AWF. Szczegółowy program  zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej ZPRP ( www.zprp.pl ) oraz będzie dostarczony  zainteresowanym w pierwszym dniu kursokonferencji. 

6. Inne:
– uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursokonferencji.
 – wojewódzkie związki piłki ręcznej proszone są o powiadomienie  wszystkich szkoleniowców  pracujących na ich terenie.

Z poważaniem

Kierownik Wyszkolenia

Jerzy Noszczak

Otrzymują:
– Wojewódzkie ZPR
– Wojewódzkie ISS
– Kluby ekstraklasy  i I ligi
– SMS Gdańsk i Gliwice
– Hotel „Baron” w Ciechanowie
– Hotel „Olimpijski” w Ciechanowie
– MKS Jurand Ciechanów