24 września 2022

Walne Zgromadzenie Delegatów

W dniu 24 września w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe za miniony rok.

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy Zgromadzenia uczcili minutą ciszy członków środowiska piłki ręcznej, w tym zawodników, trenerów, działaczy i sędziów, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach.

Po zatwierdzeniu składów: Prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, nastąpiło wręczenie Odznak Diamentowych z Wieńcem „Za zasługi dla Piłki Ręcznej” – najwyższych odznaczeń ZPRP. Za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju dyscypliny uhonorowani zostali: Ryszard Zawadziński, Władysław Okas i Mieczysław Kiegiel.

Sprawozdanie z działalności Związku Piłki Ręcznej w Polsce w ostatnim roku przedstawił Prezes Zarządu ZPRP Henryk Szczepański. W toku obrad zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021, które przedstawił I Wiceprezes Zarządu Bogdan Sojkin.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest