Strona główna | Szkolenia | Kurs trenerów klasy mistrzowskiej

Kurs trenerów klasy mistrzowskiej

 

Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr Akademii Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha z siedzibą przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie OGŁASZA NABÓR NA KURS TRENERÓW KLASY MISTRZOWSKIEJ.

Kurs obejmuje: 80 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia).
Planowany termin rozpoczęcia – druga połowa października 2008 roku.

Warunki kwalifikacji na kurs:– złożenie wymaganych dokumentów do 26.09.2008 r.:– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
–  poświadczona kserokopia dyplomu trenera klasy pierwszej,
–  udokumentowany 5-letni dorobek pracy szkoleniowej, poświadczony przez klub i Związek Sportowy,
–  opinia kwalifikująca na kurs wydana przez Polski Związek Sportowy,
–  druk zgłoszenia typu A (do pobrania ze strony internetowej AWF Kraków),
–  zdjęcie 2 szt. (o wym. 3,5 cm x 4,5 cm),
–  ubezpieczenie NNW,
–  dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie.

Przy składaniu dokumentów należy okazać poświadczenie opłaty rekrutacyjnej
w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) płatnej na konto SDiKK AWF Kraków.

Prosimy o złożenie dokumentów (osobiście lub pocztą) w Studium Doskonalenia i
Kształcenia Kadr AWF w Krakowie – pokój nr 514 (pawilon główny).
Zajęcia realizowane będą w sesjach zjazdowych (piątek-sobota-niedziela) w obiektach  AWF w Krakowie.

Przewidywany koszt kursu ok. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) – ostateczna kwota zostanie podana po kwalifikacji.

Opłata rekrutacyjna – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt: złotych) –  bezzwrotna.
Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.
Harmonogram zajęć oraz warunki finansowe zostaną podane (przesłane) na adresy kandydatów po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.

Absolwent otrzymuje dyplom trenera klasy  mistrzowskiej wydany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Informacje w sprawach organizacyjnych udziela Studium Doskonalenia i
Kształcenia Kadr pokój nr 514 pawilon główny, tel. 0-12 683-14-46.

NR KONTA  90 1240 4722 1111 0000 4859 4185
Akademia Wychowania Fizycznego
Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków

Informacje strona internetowa: http:// www.awf.krakow.pl/studium.html