Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja szkoleniowa w Krakowie

Kursokonferencja szkoleniowa w Krakowie

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, wykorzystując środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, organizując w Krakowie w dniach 24-26.10.2008 r. kursokonferencję szkoleniową dla nauczycieli i instruktorów prowadzących szkolenie piłki ręcznej w klubach  sportowych, w tym również m.in. w UKS-ach i MKS-ach.

Związek pokrywa koszty programu dydaktycznego, wyżywienia i zakwaterowania, bez kosztów przejazdu.

Imienne zgłoszenia udziału należy przesłać do dnia 30.03.2008 r. na adres:

ZPRP ul. Tamka 3 00-349 Warszawa

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie następujących danych:

Imię i nazwisko, adres miejsca pracy z kodem pocztowym, nr telefonu służbowego i prywatnego, specjalizacja w dyscyplinie sportu, udział w poprzednim szkoleniu ZPRP (rok, miejsce)

Zgłoszenie winno być opatrzone pieczątką instytucji zgłaszającej oraz podpisem dyrektoa szkoły lub prezesa klubu.