Strona główna | Szkolenia | Konkurs na stanowisko trenera

Konkurs na stanowisko trenera

 

Rada Trenerów  ZPRP ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej juniorów (zawodników urodzonych w roku 1992 i młodszych).

I. Podstawowe cele i zadania szkoleniowe:

            – Przygotowanie zawodników  do gry w reprezentacji Polski seniorów;

            – Przygotowanie reprezentacji do startu w imprezach głównych EHF i IHF.

            Zadania etapowe:

– 2007 r. – szkolenie wojewódzkie (rocznik 1992) – I selekcja do szkolenia centralnego

– 2008 r. – szkolenie wojewódzkie (rocznik 1993) + szkolenie centralne (rocznik 1992)

– 2009 r. – szkolenie centralne – przygotowanie do startu w MEJ-2010

– 2010 r. – przygotowania  i start w Mistrzostwach Europy Juniorów

– 2011 r. – przygotowania zespołu i start w Mistrzostwach Świata Juniorów

– 2012 r. – przygotowania zespołu i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy

– 2013 r. – przygotowania zespołu i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata

II. Warunki zatrudnienia:

okres 2007 – 2013  – po każdym roku ocena pracy przez Radę Trenerów. Pozytywna ocena jest podstawą kontynuacji pracy na następny rok.

Praca na zasadzie umowy – zlecenia. Płaca za przepracowane dni szkolenia centralnego.

III.  Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

ukończone studia wyższe;

minimum – dyplom trenera II klasy;

minimum 5 lat pracy z zespołami ligowymi lub młodzieżowymi;

pożądana znajomość języka obcego (angielski i niemiecki);

IV. Przebieg  i warunki konkursu:

Wniosek zawierający:

– Dane osobowe oraz informacje o przebiegu pracy i osiągnięciach w sporcie,  ewentualnie  w innych dziedzinach;

  Kopie dokumentów i oświadczenia potwierdzające warunki wymienione w pkt. III.

należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Konkurs na trenera kadry narodowej juniorów” do dnia 19.09.2007 r. do godz. 16.00 na adres:  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku)

V. Postanowienia końcowe.

Rada Trenerów do dnia 08.10.2007 rozpatrzy nadesłane wnioski i przedstawi wybranego kandydata do zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP. Związek ma prawo nieskorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.