Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja w Brodnicy

Kursokonferencja w Brodnicy

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że są jeszcze wolne miejsca na kursokonferencji szkoleniowej dla nauczycieli i instruktorów w Brodnicy 26-28.10. br. organizowanej dla nauczycieli i instruktorów.

Związek pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Zgłoszenia z danymi:

– imię i nazwisko
– miejsce pracy, adres
– telefon w pracy, prywatny
– specjalizacja w dyscyplinie sportu
– zgłoszenie winno być opatrzone pieczątką instytucji i podpisem dyrektora szkoła

Zgłoszenia  należy przesłać pocztą na adres: ZPRP u. Tamka 3, 00-349 Warszawa.