16 sierpnia 2007

Szanowni Państwo,

Związek Piłki Ręcznej w Polsce serdecznie zaprasza, wszystkich sportowców, którzy poszukują pracy, albo są zagrożeni utratą pracy, do udziału w II edycji programu finansowanego ze środków unijnych – "Sportowcy na rynku pracy".

Pierwsze szkolenia w ramach II cyklu, rozpoczynają się w październiku. Program jest skierowany do osób kończących swoja karierą sportową lub byłych sportowców –  osób  chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, aby aktywnie wejść na rynek pracy.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce aktywnie zaangażował się w realizację tego programu, dlatego osoby związane z tą dyscypliną mają pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  http://www.prrsportowcy.pl/

Bezpośredni kontakt, dla osób, ktróre są zaintersowane udziałem w programie, proszę kierować do profesjonalnych Doradców Zawodowych:

Pani Małgorzata Milewska, tel 664 737 688, e-mail: milewska@prrsportowcy.pl (dla osób z woj. mazowieckiego)

Pani Joanna BREHMER, tel 664 737 734, e-mail: brehmer@prrsportowcy.pl (dla osób z woj. śląskiego),

Nasza oferta:

  Bezpłatne szkolenia

•      Dodatki szkoleniowe i stypendia

•      Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

•      Opieka doradcy biznesowego

•      Możliwość odbycia praktyk, staży i podjęcia stałego   
   zatrudnienia

•      Opieka Doradcy Zawodowego Pierwszego Kontaktu

•      Opieka Centrum Doradztwa Zawodowego dla Sportowców

BENEFICJENCI PROJEKTU

•   180 bezrobotnych byłych sportowców / osób zagrożonych utratą pracy

•   10 Doradców Zawodowych Pierwszego Kontaktu


GDZIE PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY? 
Województwo Mazowieckie – Warszawa (dla osób z Mazowsza)

Województwo Śląskie – Katowice (dla osób ze Śląska)

PAKIET SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

Cztery programy szkoleniowe

1. Zarządzanie organizacjami sportowymi 2. Marketing sportowy3.  "Animator" – Instruktor Sportu4.   „Przedsiębiorczość” – przygotowanie do zakładania własnej działalności gospodarczej

Zapraszamy do udziału  w  programie.

Głównym celem projektu  jest ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy sportowcom, którzy ze względu na niskie, niewystarczające kwalifikacje i umiejętności, doświadczają dyskryminacji na rynku pracy, szczególnie po zakończeniu kariery sportowej

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest