Strona główna | Szkolenia | Kurs trenerski II klasy

Kurs trenerski II klasy

 

Rada Trenerów ZPRP uprzejmie informuje, że wspólnie z Regionalnym Stowarzyszeniem Trenerów i Instruktorów Sportu w Łodzi planuje organizację kursu na stopień trenera piłki ręcznej II klasy.

Informacje wstępne:

I. Organizatorzy – miejsce zajęć:  Rada Trenerów ZPRP i Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu w Łodzi. Miejsce: 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 a.

II. Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania uprawnień trenera piłki ręcznej II klasy ;

III. Nabór – Uczestnicy: osoby posiadające uprawnienia instruktora piłki ręcznej, dwuletni staż instruktorski, minimum średnie wykształcenie.

IV. Planowana organizacja – terminy:  4 sesje w okresie jesień 2007 –  jesień 2008.

V. Odpłatność – całkowity koszt kursu:  – Planowany koszt około 3 000 zł. Ostateczny koszt jednostkowy będzie skalkulowany w zależności od  liczby uczestników.

VI. Wymagane dokumenty: podanie, świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych, legitymacja instruktora piłki ręcznej, dwie fotografie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów trenerskich, dowód osobisty, oświadczenie o posiadanej polisie NNW;

VII. Miejsce i termin zgłoszeń: Wstępne zgłoszenia należy kierować na Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu – 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A. Kontakt bezpośredni – informacji udziela Pan Wiesław Augsburg tel. kom.: 603392029
Ostateczny termin zgłoszeń: do 10.09.2007 r.

VIII. Informacje końcowe: Informujemy, że nie odbędzie się kurs trenerski, którego organizacji, na zlecenie Związku, podjęła się Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.  Wszyscy zgłoszeni na ten kurs i zainteresowani uzyskaniem dyplomu trenera II klasy winni na nowo potwierdzić udział w Regionalnym Stowarzyszeniu Trenerów i Instruktorów w Łodzi.
Organizatorzy podczas pierwszej sesji podadzą wszystkie następne terminy dostosowując je do możliwości uczestników.