17 września 2023

Podsumowanie XVI Kongresu Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej

W czwartek (14 września) w Bazylei odbył się XVI Kongres Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, podczas którego fundamentalne były wnioski statutowe wyznaczające funkcjonowanie i ramy prawne EHF. Obrady uroczyście otworzył Prezydent EHF Michael Wiederer.

Podczas obrad XVI Kongresu EHF podjęto decyzję m.in. o:

  • Przyjęciu wniosku Węgierskiej Federacji Piłki Ręcznej dotyczącego zawodowych sędziów piłki ręcznej. Komitet Wykonawczy EHF wyznaczył specjalną grupę, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie nowej struktury sędziowskiej.
  • Podjęciu współpracy przez EHF z Norweską Federacją Piłki Ręcznej oraz pozostałymi zainteresowanymi Federacjami obejmującej stworzenie ram ekonomicznych zapewniających równe warunki dla rozgrywek klubowych mężczyzn i kobiet.
  • Potwierdzeniu suwerenności kalendarzowej Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, która obejmuje koordynowanie ogólnego kalendarza meczów piłki ręcznej na terytorium Europy.
  • Podpisaniu projektu Planu Generalnego złożonego przez Federacje Piłki Ręcznej Luksemburga, Włoch i Szwajcarii, którego celem jest dalszy rozwój i promocja piłki ręcznej w szkołach.

W trakcie XVI Kongresu EHF federacje członkowskie otrzymały pierwszy wgląd w strategię zrównoważonego rozwoju EHF oraz został także zaprezentowany wstępny plan działania. Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego (13.09.2023) potwierdzono powstanie Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, która będzie zajmowała się strategią i punktami działania.

Obrady zakończyły się wręczeniem nagród najlepszym krajom w europejskiej piłce ręcznej – Szwecja i Dania otrzymały nagrodę dla najlepszych krajów w piłce ręcznej halowej w latach 2021 i 2022, natomiast Hiszpania została nagrodzona tytułem najlepszego kraju w piłce ręcznej plażowej w latach 2021 i 2022.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest