Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja w Lublinie

Kursokonferencja w Lublinie

 

Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP uprzejmie informuje, że doroczna kursokonferencja trenerów zespołów kobiecych  ekstraklasy, I i II ligi odbędzie się w dniach: 31.05- 02.06.2007 r. w  Lublinie.

Do udziału zapraszamy również przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego oraz inne osoby zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji trenerskich. Jednocześnie przypominamy, że udział w  konferencji jest  obligatoryjny dla  trenerów  ubiegających  się o licencję trenerską na sezon 2007/08. Program kursokonferencji umożliwia również obserwację meczu kwalifikacyjnego do finału Mistrzostw Świata 2007 – Polska – Serbia.

                                  INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Organizator:
Rada Trenerów oraz Wydział Organizacji Szkolenia ZPRP przy współpracy z SPR Safo ICom Lublin

2. Termin i miejsce:
31.05-02.06.2007 r. – Lublin

3. Zbiórka, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników
31.05.2007r. (czwartek) do godz. 18.00 –  Hotel „Polonia” – Lublin, ul. Pogodna 36  (tel./fax: 0-81 7105470)

4. Koszty udziału w kursokonferencji:
Wariant A:  220.00 zł. – Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, wydanie certyfikatu, wejście na mecz Polska – Serbia, wynajem sal wykładowych i hali sportowej oraz opłatę wykładowców.
Wariant B: 100.00 zł. – Opłata ta obejmuje udział w kursokonferencji bez korzystania z  zakwaterowania i wyżywienia.

5. Zgłoszenia i potwierdzenie udziału:
Osoby zainteresowane, kluby oraz inne organizacje delegujące winny zgłosić swoich przedstawicieli na piśmie na adres  ZPRP do dnia 12.05.2007 r. Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty (wariant A – 220.00 zł lub wariant B – 100.00 zł.) za każdego uczestnika. Zgłoszenie bez opłaty kosztów uczestnictwa jest nieważne. Wpłata winna być dokonana na konto ZPRP: BGŻ S.A.  nr: 49 2030 0045 1110 0000 0124 7710
Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Związku. Zgłoszenia przesłane po terminie  nie będą  uwzględniane.

6. Ramowy program kursokonferencji:
31.05.2007 (czwartek)do godz. 18.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00 – 18.30 –  kolacja
19.00 – 19.15 – otwarcie kursokonferencji
19.15 – 23.00 – zajęcia  programowe
01.06.2007 (piątek)
08.00 – 08.30 – śniadanie
09.00 – 13.00 – zajęcia programowe
13.30 – 14.00 – obiad
15.30 – 19.30 – zajęcia programowe
20.00 – 22.00 – kolacja + spotkanie koleżeńskie
02.06.2007 (sobota)
08.00 – 08.30 – śniadanie
09.00 – 14.00 – zajęcie programowe
14.00 – 14.30 –  wręczenie certyfikatów i zakończenie kursokonferencji
14.30 – 15.00 – obiad
18.00 –  mecz kwalifikacyjny do finału MŚw.  Polska – Serbia

7. Tematyka kursokonferencji:
Temat  wiodący: Atak pozycyjny  – technika i taktyka gry
     Energetyka wysiłku startowego
  Tematyka uzupełniająca:
1. Roczny cykl szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem tygodniowego mikrocyklu startowego;
2. Diagnoza cech psychomotorycznych z wykorzystaniem testów;
3. Analiza statystyczno – szkoleniowa ME-2006;
4. Sędziowanie – analiza   sezonu 2006/07.
Dokładna tematyka wraz z programem minutowym zajęć praktycznych i teoretycznych  zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZPRP. 

8.  Inne:
     Udział trenerów zespołów ekstraklasy i I ligi kobiet oraz innych trenerów ubiegających się o licencję trenerską na sezon 2007/08 jest obowiązkowy.
 Trenerzy, którzy chcieliby wystąpić z wykładem lub zajęciami praktycznymi w ramach w/w tematyki proszeni są o kontakt z Kierownikiem Wyszkolenia – Jerzym Noszczakiem (e-mail: szkol@zprp.org.pl).