Strona główna | Szkolenia | Kursokonferencja szkoleniowa

Kursokonferencja szkoleniowa

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, wykorzystując środki finansowe Ministerstwa Sportu, organizuje w dniach 26-28.10.2007 kursokonferencję szkoleniową dla 70 nauczycieli i instruktorów zatrudnionych w klubach prowadzących szkolenie na poziomie podstawowym.

Miejsce konferencji ustalone zostanie w terminie późniejszym na podstawie nadesłanych ofert. Związek pokrywa koszty procesu dydaktycznego, wyżywienia i zakwaterowania, bez kosztów dojazdu.

Imienne zgłoszenia udziału należy przesłać do dnia 30.03.2007 na dres ZPRP:

ul. Tamka 3  00-349 Warszawa

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie następujących danych:

1. Imię i nazwisko
2. Miejsce pracy-szkoła, klub – adres z kodem pocztowym
3. Telefon miejsca pracy oraz prywatny
4. Specjalizacja w dyscyplinie sportu
5. Udział w poprzednim szkoleniu ZPRP (rok, miejsce)

Zgłoszenie winno być opatrzone pieczątką instytucji zgłaszającej oraz zawierać podpis dyrektora szkoły lub prezesa klubu.