12 października 2006

Kursokonferencje: Kursokonferencja dla trenerów zespołów młodzieżowych

Związek Piłki Ręcznej w Polsce organizuje w dniach 15-17.12.2006 w Sochocinie (woj. mazowieckie) kursokonferencję szkoleniową dla trenerów zespołów młodzieżowych.

Informacje organizacyjne
1. Organizator – zgłoszenia:
Związek Piłki Ręcznej w Polsce 00-349 Warszawa, ul. Tamka 3 (tel.:0-22 8929234-35, fax.: 8929011, e-mail: szkol@zprp.org.pl);

2. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia – zbiórka: 15.12.06 (piątek) do godz. 14.00:
Hotel Sportowy UKS ?Wkra? oraz Szkoła , SOCHOCIN, ul Szkolna 17 (tel. 0-23 6618589, 6618549);
Organizatorzy zapewniają transport z Warszawy do Sochocina (podstawienie autokaru na parkingu płatnym przed Muzeum Techniki Pałacu Kultury ? odjazd w dniu 15.12.06. godz. 12.00

3. Koszty udziału w kursokonferencji:
Wariant A – Zryczałtowany koszt udziału wynosi ? 160 zł. (sto sześćdziesiąt zł.) Opłata ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (od obiadu w dniu 15.12.2006 do obiadu w dniu 17.12.2006 r.) oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących;
Wariant B – Koszt udziału bez rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia wynosi ? 80 zł. (również podlega zgłoszeniu);

4. Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane, wojewódzkie związki piłki ręcznej, kluby lub inne organizacje delegujące winny zgłosić swoich przedstawicieli, imiennie na piśmie na adres podany w pk.1. oraz wariantu udziału A lub B do dnia 17.11.2006 r.
Obowiązkowy udział trenerów kadr wojewódzkich juniorów (ek) młodszych realizujących szkolenie w roku 2006 lub mających realizować szkolenie w roku 2007 (na koszt IWSKF)
Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty deklarowanej kwoty na konto ZPRP:

PKO BP II O/Warszawa: 14 1020 1026 0000 1702 0017 8913

5. Ramowy program kursokonferencji:
15.12.2006 (piątek)
do godz. 14.00 – zbiórka
14.30-15.00 – obiad
15.30-16.00 – otwarcie kursokonferencji
16.00-19.00 – zajęcia programowe
19.15-19.30 – kolacja
20.30-22.0 – zajęcia programowe
16.12.2006 r. (sobota)
08.00-08.30 – śniadanie
09.00-12.30 – zajęcia programowe
13.00-13.30 – obiad
15.00-19.00 – zajęcia programowe
19.30-22.00 – kolacja + spotkanie koleżeńskie
17.12. 2005 r. (niedziela)
08.00-08.30 – śniadanie
09.00-12.00 – zajęcia programowe
12.00-12.15 – zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów
12.30-13.00 – obiad i wyjazdy uczestników

Planowana tematyka kursokonferencji:
1. Metodyka nauczania i doskonalenia rzutów z różnych pozycji;
2. Kontrola treningu ? zastosowanie testów i sprawdzianów;
3. Atak pozycyjny ? nowoczesne tendencje w technice i taktyce gry;
4.Kształtowanie sprawności wszechstronnej z użyciem różnorodnych przyrządów i przyborów
5.Ocena szkolenia kadr wojewódzkich w roku 2006
Wykładowcami będą czołowi polscy trenerzy klubowi, trenerzy kadr narodowych oraz pracownicy naukowi AWF. Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej ZPRP ( www. ZPRP.org.pl ) oraz będzie dostarczony zainteresowanym w pierwszym dniu kursokonferencji.
6. Inne:
– uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursokonferencji.
– wojewódzkie związki piłki ręcznej proszone są o powiadomienie wszystkich szkoleniowców pracujących na ich terenie.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest