17 października 2006

Przetargi, oferty: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ORGANIZACJA OBOZÓW O PROFILU SPORTOWO-SZKOLENIOWYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKS-ÓW W OKRESIE LETNICH WAKACJI W 2007 R. DLA OKOŁO 95-120 UCZESTNIKÓW (TJ. OKOŁO 6-8 GRUP SZKOLENIOWYCH) W NIŻEJ PODANYCH ORIENTACYJNIE TERMINACH:
Pakiet A 16 ? 29.07.2007 r.
Pakiet B 18 ? 31.07.2007 r.
Pakiet C 03 ? 16.08.2007 r.
Pakiet D 07 ? 20.08.2007 r.

Nazwa i adres Zamawiającego
ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

Adres pocztowy:

Ulica: TAMKA 3
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-349
Województwo: Mazowieckie

II. Osoba upoważniona do kontaktów

: Imię i Nazwisko: Paweł Wiśniowski
Telefon: 0 22 892 92 36 w 110, 111, 112
Fax: 0 22 892 90 11
e-mail: zprp@zprp.org.pl

III. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zprp.org.pl

IV. Rodzaj zamówienia:
usługa

V. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

VI. Określenie przedmiotu zamówienia:
ORGANIZACJA OBOZÓW O PROFILU SPORTOWO-SZKOLENIOWYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKS-ÓW W OKRESIE LETNICH WAKACJI W 2007 R. DLA OKOŁO 95-120 UCZESTNIKÓW (TJ. OKOŁO 6-8 GRUP SZKOLENIOWYCH) W NIŻEJ PODANYCH ORIENTACYJNIE TERMINACH:
Pakiet A 16 ? 29.07.2007 r.
Pakiet B 18 ? 31.07.2007 r.
Pakiet C 03 ? 16.08.2007 r.
Pakiet D 07 ? 20.08.2007 r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

VII. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty 60%
Zaproponowane warunki pobytu uczestników40 %

VIII. Terminy: (jeżeli dotyczy)

Termin składania ofert:
Data: 14.11.2006 r.
Godzina: 13 00.
IX. Miejsce składania ofert:
ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE
Ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 13 30

Sekretarz Generalny ZPRP – Marek Szajna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DO POBRANIA PLIK PDF)

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest