18 października 2006

Rozgrywki młodzieżowe: Komunikat nr 02/2006/2007 Komisji Rozgrywek Mło

Podajemy zasady organizacji zawodów finałowych (A i B) Turnieju Nadziei Olimpijskich ? w relacji reprezentacji województw, w ramach realizacji programu Ministerstwa Sportu: szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

I. Finały Turnieju Nadziei Olimpijskich – Dziewczęta
II. Finał A ? organizator: Mazowiecki ZPR ? 10-12.11.2006r.
Grupa A
1. Gr.I-1 – Śląskie
2. Gr.II-1 – Wielkopolskie
3. Gr.III-2 – Mazowieckie
4. Gr.IV-2 – Świętokrzyskie

Grupa B
1. Gr.I-1 – Pomorskie
2. Gr.II-1 – Małopolskie
3. Gr.III-2 – Dolnośląskie
4. Gr.IV-2 – Zachodniopomorskie

Finał B ? organizator: Lubuski ZPR? 10-12.11.2006r.

Grupa A
1. Gr.I-3 – Łódzkie
2. Gr.II-3 – Kujawski -Pomorskie
3. Gr.III-4 – Warm.-Mazurskie
4. Gr.IV-4 – Lubelskie

Grupa B
1. Gr.III-3 – Podlaskie
2. Gr.IV-3 – Podkarpackie
3. Gr.I-4 – Opolskie
4. Gr.II-4 – Lubuskie

III. Finały Turnieju Nadziei Olimpijskich – Chłopcy:
Finał A ? organizator: Mazowiecki ZPR 10-12.11.2006r.:

Grupa A
1. Gr.I-1 – Dolnośląskie
2. Gr.II-1 – Kujawsko-Pomorskie
3. Gr.III-2 – Pomorskie
4. Gr.IV-2 – Lubelskie

Grupa B
1. Gr.III-1 – Mazowieckie
2. Gr.IV-1 – Małopolskie
3. Gr.I-2 – Łódzkie
4. Gr.II-2 – Lubuskie

Finał B ? organizator: Podkarpacki ZPR 10-12.11.2006r.:

Grupa A
1. Gr.I-3 – Opolskie
2. Gr.II-3 – Zachodniopomorskie
3. Gr.III-4 – Podlaskie
4. Gr.IV-4 – Świętokrzyskie

Grupa B
1. Gr.III-3 – Warm.-Mazurskie
2. Gr.IV-3 – Podkarpackie
3. Gr.I-4 – Śląskie
4. Gr.II-4 – Wielkopolskie

IV. Wytyczne organizacyjne:
1. Start w zawodach finałowych (A i B) reprezentacji wszystkich województw jest obowiązkowy. 2. Dokumentem dopuszczającym zespoły do zawodów jest lista zawodników(czek) i osób towarzyszących (druk jak w półfinałach) poświadczona przez Wojewódzki ZPR i zweryfikowana przez Sędziego Głównego zawodów oraz aktualne badania lekarskie zawodników(czek)
3. We wszystkich meczach finałowych dopuszcza się udział 14 zawodników (czek)
4. Organizator zawodów (Wojewódzkie ZPR-y we współpracy z WISKF) pokrywa koszty związane z organizacją zawodów (wynajem hali ? obsługa), koszty delegacji sędziego głównego, sędziów prowadzących (3 pary sędziowskie ryczałt wg stawek MSportu oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie ) wyznaczonych przez Kolegium Sędziów ZPRP.
5. Organizatorzy opracowują terminarz spotkań uwzględniając następującą ich kolejność:
I dzień: 1-4, 2-3, 1-2, 3-4 (Grupa A i B) ? czas gry 2x 20 min.
II dzień: 1-3, 2-4 (Grupa A i B) oraz mecze A3-B-4, A4-83, A1-B2, A2-B1 ? czas. gry 2×20 min
III dzień: mecze o miejsca: 7-8, 5-6, 3-4, 1-2, (Finał A i B) ? czas gry 2x 25 min.
6. Organizatorzy zawodów zobowiązani są do opracowania komunikatu zawierającego program minutowy spotkań oraz wszystkie informacje dotyczące zakwaterowania, wyżywienia i miejsca rozgrywania meczów. Komunikat po zatwierdzeniu przez KRM ZPRP winien być przesłany do wszystkich zainteresowanych do dnia 29.10.2006 r.
7. Wszystkie zmiany w regulaminie zawodów wymagają akceptacji KRM ZPRP.
8. ZPRP funduje puchary dla zwycięskich drużyn / w Finale A / dyplomy zespołowe oraz dyplomy dla najlepszych zawodników. Organizatorzy, w miarę możliwości, fundują dodatkowo nagrody rzeczowe.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest