Strona główna | Rozgrywki Młodzieżowe | Obrady Komisji Oceniającej – OSPR

Obrady Komisji Oceniającej – OSPR

 

W wyniku obrad Komisji Oceniającej wnioski dotyczące Programu rozwoju piłki ręcznej OSPR /w dniach  06-09.07.2015 r. wskazano szkoły, którym zostanie zaproponowana współpraca w zakresie szkolenia piłkarzy i piłkarek ręcznych.

ZPRP wystąpił do wojewódzkich związków piłki ręcznej o opinie na temat warunków szkolenia w poszczególnych placówkach.

Współpraca z ZPRP w zakresie realizacji programu oznacza merytoryczną pomoc szkołom oraz dofinansowanie wynagrodzeń, zakupu sprzętu sportowego oraz konsultacji szkoleniowych uczniów.

Pierwszy etap współpracy dotyczy okresu od 1 września do 31 grudnia 2015 r. Projekt będziemy kontynuować w kolejnych latach budżetowych. Celem projektu jest przygotowanie uczniów szkół /w ciągu 6 – do 8 lat szkolenia/ do reprezentowania Polski w zawodach sportowych na najwyższym poziomie.

Informacje o udziale szkoły w projekcie będą rozsyłane bezpośrednio do szkół na podane adresy e-mail.