Strona główna | ZPRP | ZPRP i US wspólnie wyszkolą trenerów

ZPRP i US wspólnie wyszkolą trenerów

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Porozumienie dotyczy współpracy w procesie organizacji i realizacji szkolenia trenerów oraz instruktorów piłki ręcznej.

Ze strony Związku Piłki Ręcznej w Polsce dokument sygnował I Wiceprezes Henryk Szczepański, któremu towarzyszył Wiceprezes ZPRP ds. szkoleniowych Zygfryd Kuchta. Natomiast Uczelnię reprezentowali dr hab. prof. US Jerzy Eider – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. prof. US Teresa Zwierko.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że pozyskaliśmy kolejnego znakomitego partnera. Wykształcona kadra trenerska to jedna z podstaw siły dyscypliny – podkreślił prezes Szczepański.

– Piłka ręczna zawsze była obecna w programie studiów wychowania fizycznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpraca ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce otwiera przed naszymi studentami szereg nowych możliwości. Podpisaną umowę traktujemy jako wyróżnienie dla naszej Uczelni i Wydziału – dodał prof. Jerzy Eider.

Wydział Kultury Fizycznej i promocji Zdrowia funkcjonuje od 2011 roku, kontynuuje tradycje byłego Instytutu Kultury Fizycznej US, a wcześniej Wydziału Wychowani Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W tym roku obchodzone jest 40-lecie obron prac magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne. Jak dotąd mury Wydziału opuściło 4360 magistrów Wychowania Fizycznego, w tym 15 olimpijczyków, a w tym gronie mistrz olimpijski, dzisiaj pracownik Wydziału dr Marek Kolbowicz.

Inne kierunki prowadzone w ramach Wydziału to Turystyka i Rekreacja oraz Zdrowie Publiczne. Wydział posiada kategorię „B” za osiągnięcia naukowe, ale jest już bardzo blisko kategorii „A”, której nie osiągnął jeszcze żaden z wydziałów wychowania fizycznego w Polsce.

Ledwie dwa tygodnie temu na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US oddano do użytku Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, które jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek w naszym kraju.