Strona główna | Klub zasłużonego reprezentanta | III Zjazd Zasłużonych Reprezentantów

III Zjazd Zasłużonych Reprezentantów

 

Zarząd Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej zaprasza wszystkich członków na III doroczny Zjazd, który odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 czerwca 2015 roku.

Informujemy, że odstępstwo od zapowiadanego podczas II Zjazdu terminu następnego spotkania wynika z konieczności podjęcia w I półroczu 2015 r. niezbędnych uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz możliwości uczestniczenia w uroczystościach związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy 2016 i meczu reprezentacji męskich  Polska – Dania.

Porządek obrad:

20.06.2015 r. (sobota)

do godz. 13.00 – rejestracja w recepcji Hotelu „Efekt Express”, 31-323 Kraków, ul. Opolska 14.

godz. 13.00 – obiad w hotelu

godz. 14.00 – zebranie plenarne z następującym porządkiem:

– sprawozdanie z działalności za I półrocze

– wręczenie certyfikatów członkom zwyczajnym

– wystąpienia okolicznościowe

– wnioski i zadania na lata 2015/16

– zakończenie obrad plenarnych

– wspólne zdjęcie

godz. 16.15 – wyjazd z hotelu do „Tauron Arena Kraków”

godz. 17.00 – obserwacja zawodów finałowych „Szczypiorniak na Orlikach”

godz. 20.00 – obserwacja  meczu reprezentacji męskich Polska – Dania

godz. 21.45 – uroczysta kolacja w salach recepcyjnych „Tauron Arena Kraków”

godz. 23.00 – powrót do hotelu – spotkania koleżeńskie

21.06.2015 r. (niedziela)

godz. 08.00 – śniadanie i wyjazd uczestników

Informacje organizacyjne:

1. Zgłoszenie udziału do dnia 31.05.2015 na adres pocztowy: Związek Piłki Ręcznej w Polsce  02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 z dopiskiem na kopercie „Stowarzyszenie”  lub adres e-mailowy: noszczak@zprp.org.pl. Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w Zjeździe również są proszone o przesłanie takiej informacji na w/w adres.

2. Koszt uczestnictwa 110,00 (sto dziesięć zł.)  – wpłata na konto: Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 do dnia 31.05.2015 z przeznaczeniem wpłaty: ”Zjazd Kraków 2015”.

Nazwa banku i numer konta: PKO Bank Polski SA nr: 89 1020 4564 0000 5102 0125 1685. 

3. Pisemne zgłoszenie wraz z dokonaną wpłatą będą równoznaczne z przyjęciem i potwierdzeniem udziału w Zjeździe.

4. Osoby, które planują wcześniejszy przyjazd (19.06) lub późniejszy wyjazd (22.06.) winny zaznaczyć to w pisemnym zgłoszeniu oraz powiększyć wpłatę na koszt uczestnictwa o kwotę 179,00 (jedna doba/pokój jednoosobowy) lub 199,00 (jedna doba/pokój dwuosobowy).

5. Wszystkich uczestników Zjazdu  prosimy o uiszczenie na miejscu składki rocznej w wysokości 50 zł.

CZYTAJ TEŻ:

Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta wspiera rozwój piłki ręcznej na Ziemi Gorlickiej [plik PDF]