Strona główna | Szkolenia | Porozumienie trójstronne

Porozumienie trójstronne

 

Komunikat do wszystkich jednostek współpracujących w Programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR

 

Szanowni Państwo

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje o gotowości rozpoczęcia realizacji „Programu rozwoju piłki ręcznej – OSPR” z dniem 1 września 2015 r.

Nabór wniosków szkół aplikujących do projektu prowadzony był od lutego 2015 r. Spośród około 480 wniosków wyłoniono blisko 300 szkół spełniających kryteria opisane w Programie (pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, obiekty wspomagania szkolenia, jak np. pływalnie, boiska zewnętrzne, obiekty lekkoatletyczne, kwalifikowana kadra szkoleniowa, zwiększona liczba godzin szkolenia sportowego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego). W każdym województwie powstaną dwa Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR), jeden dla dziewcząt i jeden dla chłopców. W skład OSPR będą wchodziły: jedno liceum, trzy gimnazja i sześć szkół podstawowych. Utrzymanie ciągłości szkolenia uczniów utalentowanych sportowo jest jednym z podstawowych warunków osiągnięcia mistrzostwa sportowego, w efekcie realizacji wieloletniego cyklu przygotowań do zawodów najwyższej rangi.
Związek Piłki Ręcznej w Polsce ma wieloletnie, bogate doświadczenie w organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, w formie ośrodków sportowych, czego wynikiem i jednocześnie potwierdzeniem jest Decyzja nr 21 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca br. w sprawie „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 r. zadań związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Jednym z warunków kontynuacji współpracy Związku z Ministerstwem w ramach tego Programu jest ustalenie i sformalizowanie szczegółowych zasad pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolenia sportowego, a ZPRP. Wzór porozumienia został załączony do niniejszego pisma.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem, podpisanie trzech egzemplarzy i przesłanie do siedziby Związku Piłki Ręcznej w Polsce do 15 września 2015 r.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Programu są Kierownik Projektu Zygfryd Kuchta (Wiceprezes ZPRP, 665 434 213), Zastępca Kierownika Projektu – Dorota Liese-Romanowska (665 430 057) oraz koordynatorzy makroregionalni i wojewódzcy OSPR.

Z poważaniem
Henryk Szczepański
I Wiceprezes ZPRP