Strona główna | Przetargi | Przetarg na sprzęt sportowy

Przetarg na sprzęt sportowy

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę strojów sportowych, dresów, koszulek, znaczników, toreb sportowych na ramię oraz piłek do gry w piłkę ręczną”.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada br. o godz. 10.00.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuję, iż w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na: „Dostawę strojów sportowych, dresów, koszulek, znaczników, toreb sportowych na ramię oraz piłek do gry w piłkę ręczną” wpłynęło następujące zapytanie: „Czy na wszystkich wyrobach tekstylnych może znajdować się logotyp producenta?”

Odpowiedź: Logotyp producenta może znajdować się na wszystkich wyrobach tekstylnych