Strona główna | EHF Euro 2016 | Zapytanie konkursowe “Wynajem i dostawa sprzętu audiowizualnego na EHF EURO 2016”

Zapytanie konkursowe “Wynajem i dostawa sprzętu audiowizualnego na EHF EURO 2016”

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce („ZPRP”) z siedzibą w Warszawie w związku z organizacją Turnieju EHF Euro 2016 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu konkursowym dotyczącym usług „Wynajem wraz dostawą, montażem, obsługą oraz demontażem sprzętu audiowizualnego i technicznego wykorzystywanego podczas turnieju EHF Euro 2016 w Polsce”.

Zapytanie ofertowe_sprzet audio wideo EHF EURO 16 12 2015_

Załącznik zestawienie sprzetu audiowizualnego

Załącznik 1,2 wzór oferty

Poniżej lista pytań oraz odpowiedzi zamawiającego dotycząca konkursu na usługi „Wynajmu wraz z dostawą montażem obsługą i demontażem sprzętu audiowizualnego i technicznego wykorzystywanego podczas turnieju EHF Euro 2016 w Polsce”

  1. Monitory 42-63” – jakiego rodzaju materiały będą emitowane? Chodzi o zweryfikowanie czy wbudowane playery w monitorach będą w stanie obsłużyć te materiały, czy konieczne będzie stosowanie zewnętrznych urządzeń

AD 1. Materiały emitowane na monitorach obejmują zarówno linię na żywo z wozu tv jak i materiały w postaci prezentacji oraz materiałów reklamowych mpg4, mov, flash`

  1. Monitory w hotelach – czy są znane lokalizacje hoteli w każdym z miast? Czy można założyć, że każdy hotel jest wyposażony tylko w jedne monitor, czy w pojedynczym hotelu może być więcej niż 1 monitor?

AD 2. Dokładne dane i adresy hoteli zostaną przedstawione wybranemu wykonawcy – obejmują lokalizacje w miastach rozgrywek

W pojedynczym hotelu jest możliwość lokalizacji więcej niż jednego monitora

  1. Ekrany LED 2 szt. 24 m.kw. we Wrocławiu – czy konstrukcja powinna umożliwić zawieszenie czy postawienie tych ekranów?

Aby precyzyjnie wycenić montaż/demontaż i obsługę tych ekranów, prosimy o przedstawienie następujących informacji:

a. Plany hali wraz z zaznaczeniem miejsc, gdzie ekrany mają być postawione lub powieszone

b. Przedstawienie projektów/wizualizacii hali uwzględniających te ekrany, ich podłączenia do zasilania oraz źródła obrazu

c. Kontakt do osób z obsługi technicznej hali, które mają wiedzę na temat miejsc, gdzie ekrany mają być zamontowane, uwarunkowań technicznych, itp.

AD 3. Ekrany Led 2 szt po 24m2 – konstrukcja powinna umożliwiać zawieszenie ekranów w hali

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu zawieszenia jeżeli przewiduje obciążenie wyższe niż 200 kg w jednym punkcie – w związku faktem ze hala jest obiektem pod stałym nadzorem konserwatorskim i konstrukcyjnym projekt taki jest konsultowany

Wybrany wykonawca powinien założyć elementy konstrukcyjne umożliwiające zawieszenie w 2 punktach konstrukcyjnych hali i obejmować system mocowania (zawiesia lub wciągarki z odpowiednim atestem)

Analizę konstrukcyjną wykonuje zamawiający

Dokładne miejsce zostanie przedstawione wybranemu wykonawcy po przedstawieniu projektu konstrukcyjnego

Należy przyjąć ze odległości do źródła zasilania do 50 m, do źródła sygnału do 100m

  1. Ekran LED 7 m.kw. we Wrocławiu – czy konstrukcja powinna umożliwić zawieszenie czy postawienie tych ekranów? Aby precyzyjnie wycenić montaż/demontaż i obsługę tych ekranów, prosimy o przedstawienie następujących informacji:

a. Plany hali wraz z zaznaczeniem miejsc, gdzie ekrany mają być postawione lub powieszone

b. Przedstawienie projektów/wizualizacii hali uwzględniających te ekrany, ich podłączenia do zasilania oraz źródła obrazu

c. Kontakt do osób z obsługi technicznej hali, które mają wiedzę na temat miejsc, gdzie ekrany mają być zamontowane, uwarunkowań technicznych, itp.

AD 4. Ekran Led 7m2 – konstrukcja powinna umożliwiać postawienie na podłożu stałym

Wykonawca powinien dodatkowo zapewnić elementy konstrukcji umożliwiające posadowienie ekranu na wysokości do ok 100 cm dolna krawędź ekranu

Dokładne miejsce zostanie przedstawione wybranemu wykonawcy

Należy przyjąć że odległości do źródła zasilania do 50 m, do zewnętrznego źródła sygnału do 100m

5. Zabezpieczenie terenu trawnika – proszę o bardziej szczegółowy opis. Czy chodzi tutaj o jego zabezpieczenie w postaci ogrodzenia, żeby nie było możliwości poruszania się osób niepowołanych po terenie tej strefy TV Compound? Czy o zabezpieczenie samej nawierzchni w taki sposób, żeby ciężkie pojazdy nie grzęzły na terenie tej strefy i nie niszczyły nadmiernie nawierzchni?

AD.5   Zabezpieczenie terenu trawnika obejmuje zabezpieczenie powierzchni terenu trawnika w łącznej powierzchni 1700 m2 dla przejazdu, manewrowania oraz postoju samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 45 T

Materiał użyty do zabezpieczenia odporny na warunki atmosferyczne w styczniu oraz gwarantujący możliwość sprzątania i odśnieżania mechanicznego

Serdeczna prośba o przesłanie regulaminu według, którego prowadzone jest ww. postępowanie.

W nawiązaniu do zapytania informuje że wszelkie informacje dotyczące zasad i kryteriów konkursowych  są zamieszczone na stronie konkursu w załączniku „Zapytanie ofertowe_sprzet audio wideo EHF EURO 16 12 2015_”

Poniżej link

https://www.zprp.pl/archiwa/34622

Ekran LED 60 m.kw. w Krakowie – czy konstrukcja powinna umożliwić zawieszenie czy postawienie tych ekranów? Aby precyzyjnie wycenić montaż/demontaż i obsługę tych ekranów, prosimy o przedstawienie następujących informacji:

  1. Plany hali wraz z zaznaczeniem miejsc, gdzie ekrany mają być postawione lub powieszone
  2. Przedstawienie projektów/wizualizacii hali uwzględniających te ekrany, ich podłączenia do zasilania oraz źródła obrazu
  3. Kontakt do osób z obsługi technicznej hali, które mają wiedzę na temat miejsc, gdzie ekrany mają być zamontowane, uwarunkowań technicznych, itp.

AD Ekran 60 m2 w Krakowie powinien zawierać konstrukcje oraz niezbędne elementy do

zawieszenia na podkonstrukcji hali (rigging)

Należy przewidzieć min 4 punkty podwieszenia do kratownicy hali

Niezbędny oprzęt powinien umożliwiać zastosowanie ekranu jako tablicy wyników oraz

umożliwiać emisje materiałów reklamowych i sygnału z wozu transmisyjnego w

standardzie HDSDI

Niezbędne plany oraz kontakty zostaną przekazane wybranemu wykonawcy

Zasilanie ekranu w odległości do 50 m, sygnał z wozu transmisyjnego do 100 m