Strona główna | Seniorzy | Konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej mężczyzn

Konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej mężczyzn

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej mężczyzn.

  1. Główne zadania i obowiązki:

1) realizacja przygotowań kadry narodowej do turnieju kwalifikacyjnego oraz uzyskanie prawa startu w Igrzyskach Olimpijskich – 2016;

2) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w meczach fazy play-off oraz uzyskanie awansu do finałów Mistrzostw Świata – Francja 2017;

3) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w turnieju olimpijskim – Rio de Janeiro 2016 oraz realizacja zadania wynikowego;

4) przygotowanie reprezentacji do startu w grupie kwalifikacyjnej do Mistrzostw Europy oraz uzyskanie awansu do finałów – Chorwacja 2018;

5) aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego wszystkich grup młodzieżowych pionu męskiego.

  1. Wymagania konieczne:

1) wykształcenie specjalistyczne na poziomie III EHF „RINCK” Convention pozwalające na uzyskanie licencji EHF oraz licencji ZPRP kategorii A (odpowiadające polskiemu tytułowi trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej, na podstawie przepisów obowiązujących do 26 sierpnia 2013r);

2) minimum pięcioletni staż pracy w piłce ręcznej;

3) komunikatywna znajomość języka angielskiego.

  1. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie szkoleniowe (trenerskie lub zawodnicze) związane z uczestnictwem w zawodach sportowych rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub igrzysk olimpijskich;

2) wieloletni dorobek w pracy z drużynami klubowymi i zawodnikami najwyższej klasy europejskiej i światowej;

3) uprawnienia trenera EHF Master Coach;

4) znajomość języka polskiego;

  1. Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (w formie pisemnej):

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;

2) informacja o przebiegu pracy trenerskiej i osiągnięciach szkoleniowych;

3) przedłożenie koncepcji personalnej sztabu szkoleniowego (opcjonalnie): trenerzy współpracujący, opieka medyczna i inne osoby niezbędne do realizacji zadań;

4) przedłożenie projektu wieloletniego programu szkolenia (minimum 2 lata);

5) zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  1. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

1) oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na trenera kadry narodowej mężczyzn w ZPRP” w terminie od 03.02. – 17.02.2016r. pod adres: Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku);

2) nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych trenerów oraz złożone przed lub po terminie wymienionym w pkt. 5.1).

  1. Procedura i przebieg konkursu:

1) Komisja konkursowa powołana przez Zarząd ZPRP rozpatrzy nadesłane oferty, wyłoni jedną lub dwie kandydatury na stanowisko trenera kadry narodowej i wraz z uzasadnieniem przedstawi je do rozpatrzenia Zarządowi Związku;

2) Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu;

3) Komisja konkursowa i Zarząd ZPRP przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;

4) ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ZPRP.

  1. Inne informacje:

1) oferty oraz załączniki mogą być składane w języku polskim lub angielskim;

2) Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.