Strona główna | Slider | Kryteria rekrutacji do klas sportowych

Kryteria rekrutacji do klas sportowych

 

Od 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wprowadzane są zmiany zasadach rekrutacji uczniów do klas sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych, szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego.

sms

W ustawie tej określono, że do ww. szkół przyjmuje się uczniów klas pierwszych, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce wskazał kryteria rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o profilu piłki ręcznej. Przepisy nakładają na dyrektorów szkół termin podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach rekrutacji do końca lutego 2016 roku.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ [plikPDF]