Strona główna | Piłka Plażowa | Organizacja turniejów o MP w plażowej piłce ręcznej – zgłoszenia

Organizacja turniejów o MP w plażowej piłce ręcznej – zgłoszenia

 

Komisji ds. Plażowej Piłki Ręcznej ZPRP podaje terminy turniejów o Mistrzostwo Polski na sezon 2016. Chętni do organizacji turniejów mistrzowskich proszeni są o składanie aplikacji na niżej podane terminy na adres Komisji: plazowka@zprp.org.pl do 30.04.2016. 

PGNiG BEACH HANDBALL SZCZECIN-3179

Kalendarz rozgrywek o MP i PP na sezon 2016:

03-05 czerwca 2016   MP

10-12 czerwca 2016   MP – Inowrocław

17-19 czerwca 2016   MP

24-26 czerwca 2016   MP – Płock

22-24 lipiec 2016       MP – Gdańsk

29-31 lipiec 2016       PP – Grudziądz

STANDARDY MARKETINGOWO-ORGANIZACYJNE ZPRP [plik PDF]

Warunkiem otrzymania organizacji turnieju mistrzowskiego jest pisemna akceptacja organizatora wytycznych podanych poniżej:

Wytyczne dla organizatorów turniejów o Mistrzostwo Polski – sezon 2016:

 1. Aplikacja musi być złożona na terminie wskazanym przez Komisję.
 2. Organizator powinien posiadać wszystkie niezbędne pozwolenia do organizacji imprezy jaką jest turniej rangi MP.
 3. Organizator zobowiązany jest do przygotowania boisk zgodnie z przepisami do gry w piłkę ręczną plażową – w ilości minimum 2 boisk.
 4. Organizator zobowiązany jest do przygotowania wokół boisk trybun z miejscami siedzącymi stałymi: na boisku głównym na min 400 miejsc oraz na boisku bocznym na min 200 miejsc.
 5. Organizator zobowiązany jest do postawienia band elektronicznych przy głównym boisku.
 6. Organizator zobowiązany jest do przygotowanie strefy zawodów zgodnej ze Standardami ekspozycji materiałów marketingowych ZPRP.
 7. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy technicznej w dniu poprzedzającym zawody.
 8. Podczas zawodów muszą być użyte tablice elektroniczne, przygotowane protokoły na zawody, dostarczone awaryjne ręczne tablice wyników, zielone kartki.
 9. Obsady sędziów, sędziego głównego oraz obserwatora z ramienia EHF dokonuje wyłączenie Kolegium Sędziów ZPRP (dopuszcza się zaproszenie sędziów zza granicy tylko posiadających status EHF lub IHF).
 10. Organizator zapewnienia sędziom, sędziemu głównemu oraz obserwatorowi z ramienia EHF całodzienne wyżywienie oraz noclegi.
 11. Organizator musi zapewnić sędziów stolikowych na zawody oraz obsługę techniczną (osoby odpowiadające za stan techniczny boisk w trakcie trwania zawodów oraz utrzymanie czystości wokół strefy zawodów), spikera oraz odpowiednie nagłośnienie.
 12. Organizator musi zapewnić napoje dla wszystkich uczestników zawodów przez cały czas trwania turnieju.
 13. Po turnieju organizator zobowiązany jest przekazać sprzęt ZPRP (banery, flagi, zegary elektroniczne) organizatorowi kolejnego mistrzowskiego turnieju lub zdać go do ZPRP.
 14. Organizator turnieju zobowiązany jest do ubezpieczenia zawodów od odpowiedzialności cywilnej chyba, że zawody będą przeprowadzone na obiekcie posiadającym już takie ubezpieczenie.
 15. Organizator musi zapewnić „szatnie” strefę dla zespołów i sędziów, zabezpieczonych przed kradzieżą.