Strona główna | Szkolenia | Kurs trenerski – licencja kategorii A. Przedłużony termin zgłoszeń

Kurs trenerski – licencja kategorii A. Przedłużony termin zgłoszeń

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce uprzejmie przypomina o naborze na kurs trenerów piłki ręcznej – licencja kategorii A (odpowiednik tytułu trenera I klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.). Kurs prowadzony jest w zgodzie z oficjalnym programem Związku Piłki Ręcznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS TRENERSKI W PIŁCE RĘCZNEJ (POZIOM 3, termin zgłoszeń przedłużony do 25.03.2016 roku) – [plik WORD]

Absolwenci kursu otrzymują:

– po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej, umożliwiające ubieganie się o licencję ZPRP kategorii A w sezonie 2016/2017,

– po obronie pracy dyplomowej – certyfikat (w języku polskim i angielskim) ukończenia kursu na najwyższym poziomie krajowym (III), umożliwiający coroczne ubieganie się o licencję ZPRP kategorii A oraz o licencję trenerską EHF.

Czas trwania:

03.04. – 10.07.2016 r.

Terminy zajęć:

I zjazd:   03.04 – 05.04.2016 r.

II zjazd:  24.04 – 26.04.2016 r.

III zjazd: 15.05 – 17.05.2016 r.

IV zjazd: 05.06 – 12.06.2016 r.

V zjazd:  03.07 – 10.07.2016 r.

styczeń 2017 r. – egzamin dyplomowy – I termin

lipiec 2017 r.     – egzamin dyplomowy – II termin

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu  jest:

– minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;

– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena pracy dyplomowej.

Program – 250 godzin:

Część ogólna – 60 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania
i prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu).

Część specjalistyczna – 40 godziny – wykłady, 120 godzin – zajęcia praktyczne/warsztaty.

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; warsztat nowoczesnego trenera – planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego, kadry, selekcjonera oraz asystenta; piłka ręczna – odmiany gry.

Część seminaryjna – 30 godzin:

Ostatnim etapem kursu jest seminarium prowadzone przez promotora. Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Zaświadczenia ukończenia kursu będą  wydane po zakończeniu części ogólnej i specjalistycznej.

Miejsce zajęć:

I, II, III zjazd (moduł I), V zjazd (moduł III) – Akademia Wychowania Fizycznego; Warszawa, ul. Marymoncka 34 (hotel Meksyk);

IV zjazd (moduł II)  – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Centralny Ośrodek Sportu, Spała,  Al. Prezydenta I. Mościckiego 6

Wymagania dla kandydatów:

  1. Aktualna licencja kategorii B (ZPRP) lub dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej;
  1. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

  1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs według wzoru ZPRP.
  2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub inne zgodnie z deklarowanym wykształceniem;
  3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub aktualnej licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);
  4. Kopia dowodu osobistego;
  5. Dokumenty potwierdzające dorobek trenerski;
  6. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
  8. Dowód wpłaty;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Puławska 300, 02- 819 Warszawa;

Opłaty za kurs:

4 000 zł – istnieje możliwość rozłożenia na raty:

I rata 500 zł – płatna w momencie zapisu na kurs,

II rata 1 500 zł – płatna do 31.03.2016 r.,

III rata  1 000 zł – płatna do 10.06.2016 r.,

IV rata  1 000 zł – płatna do 01.07.2016 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (licencja A)

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa
Nr rachunku: PKO BP 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Uwaga: Opłata 4000 zł obejmuje koszty części dydaktycznej (część ogólna i specjalistyczna), materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), sprzętu sportowego, wynajmu na czas trwania kursu obiektów i sprzętu specjalistycznego, koszty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu w I i II terminie, koszt wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu trenerów piłki ręcznej w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kadra wykładowców:                                                                                                                                                         Pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy z tytułem co najmniej doktorskim, lektorzy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF), trenerzy klasy I i M z doświadczeniem w pracy z kadrami narodowymi.

Kontakt:

Dział Organizacji Szkolenia ZPRP

e-mail: kursy_trenerskie@zprp.org.pl;

tel/fax.: +48 (22) 892 90 11  wew: 107

Dla uczestników kursu istnieje możliwośc rezerwacji noclegów (po preferencyjnych cenach):

I, II, III, V zjazd – Hotel Meksyk AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, T/F: +48 834 44 63,                                             T: +48 22 834 62 10, E: info@hotelmeksyk.com, www.hotelmeksyk.com.

IV zjazd – Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódź, www.spala.cos.pl, T: 44 724 23 46, F: 44 724 27 02, E: cosspala@spala.cos.pl.